Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
manufacturing.jpg

Production Manager

Karlskrona, Sweden
Closing date: 4 December 2023

Head of Shipyard Landskrona

Saab Kockums är i ett expansivt skede, med stark tillväxt och flera kommande viktiga projektleveranser på både kort och lång sikt. Nu söker vi en erfaren ledare med passion för att engagera kollegor, utveckla verksamheten och metoderna för att vi tillsammans ska nå våra mål. Framgång når vi tillsammans, men eftersom vi bygger vårt företag, kultur och vår utveckling med hjälp av varandra så är det vitalt att du har god samarbetsförmåga och är kommunikativ. Trivs du i den miljön så är chanserna väldigt stora att du trivs hos oss.

Din roll

Du kommer att vara ansvarig för etablering och uppbyggnad av siten för Shipyard Landskrona. Tillsammans med ditt team ansvarar ni för att leverera projekt i enlighet med antagen budget och lagda planer. Du kommer att ansvara för ett område som har ett stort behov av tillväxt resurs- & kompetensmässigt. Således kommer en viktig del i ditt arbete involvera rekrytering och den långsiktiga kompetens- och resursförsörjningen. Detta uppnår du genom att bygga goda relationer med våra samarbetspartners och andra innovativa metoder.  
Du kommer därtill att ansvara för såväl kort- som långsiktiga kompetens- och resursplaner inom ditt område. För att vi även fortsättningsvis ska kunna vara marknadsledande inom vårt segment är det av stor vikt att du fortsätter driva strategisk utveckling och kontinuerliga förbättringsprojekt och åtgärder inom ditt verksamhetsområde. Du kommer att samverka med många olika intressenter, såväl internt som externt med kunder och leverantörer.


Dina huvudsakliga ansvarsområden är att:

 • Vara drivande i utvecklingen av välfungerande team

 • Säkerställa projektleveranser

 • Utveckla en växande organisation

 • Utveckla strategier och planer för att möta produktionsdirektiv och fastställda mål

 • Driva projekt kopplade till effektivisering i den egna organisationen


Placeringsort för tjänsten är Karlskrona. Du kommer att rapportera direkt till Head of Shipyard, Saab Kockums Karlskrona. Du kommer att vara en del av Shipyards ledningsgrupp samt leda det egna området med dess underställda sektioner.


Din profil

För att lyckas i denna rollen behöver du sedan tidigare besitta beprövade och dokumenterade ledarskapsförmågor samt förmåga att samarbeta och navigera i en komplex organisation som utvecklar avancerade produkter.

Vi letar efter dig som definieras av hög energi och entusiasm för ditt arbete och av din kapacitet att utveckla och få fram det bästa ur dina medarbetare. Du vet hur man bäst når olika typer av människor och kan med på olika sätt framföra ditt budskap och visa vägen framåt. Du är van vid att tillhandahålla ditt team med en tydlig riktning och att du inspirerar och håller dem fokuserade på arbetet framför dem genom transparens, tydlighet och integritet.

Eftersom du kommer att leda ett område inom Saab med stor teknisk komplexitet, ser vi vidare att du har förmågan att förstå och analysera data som presenteras till dig, och med grund i detta fatta rationella och väl avvägda beslut. Som en del av ledningsgruppen för Shipyard, är det därtill viktigt att du trivs med ett stort eget mandat, och att ta egna initiativ och driva frågor och projekt i den interna organisationen.


För att lyckas i denna rollen behöver du:

 • Dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt ha drivit produktion och av att ha lett och utvecklat team

 • Du har erfarenhet av att vara chef till andra ledare/chefer och trivs med att stötta och coacha dem i deras ledarskap

 • Erfarenhet av att skapa innovativa och effektiva arbetssätt och metoder

 • Erfarenhet av att interagera med olika typer av enheter i syfte att arbeta mot en gemensam agenda

 • Kapacitet att översätta och applicera strategier till planer för den operativa verksamheten

 • Utmärkta kommunikativa förmågor på såväl svenska som engelska, i tal och skrift

Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet av att leda avancerade projekt i ett industriellt företag, företrädelsevist på en global marknad

 • Erfarenhet av att arbete med marina plattformar

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Saab Kockums produktionsorganisation är ansvarig för produktionen av nya ubåtar och fartyg, såväl som för kontinuerliga förbättringar och underhåll av både svensk och utländsk flotta.

Det är spännande, utmanande och utvecklande tid för oss på Kockums! Vi erbjuder en roll i en miljö där tempot är högt och du får en viktig roll där du ges mandatet att påverka verksamheten och vår affär. Vi ser fram emot att välkomna dig till ett team där vi arbetar för att göra varandra bättre. Vårt företag befinner sig i ständig förändring, vilket för dig innebär att du får möjligheten att utvecklas och växa med oss.
 

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen.

Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.

Affärsområdet Kockums är världsledande inom sitt segment när det gäller utveckling, produktion och underhåll av ubåtar, ytfartyg och marina system.

Produktportföljen innehåller ubåtar med Air-Independent Propulsion (AIP) -system, ytfartyg som innehåller den mest avancerade stealth-tekniken samt minsvepning och snabba patrull- och pilotbåtar.

Kockums levererar även delsystem och komponenter för integration i marina lösningar med kunder över hela världen.

Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.