Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Gripen E

Elektroninen hyökkäys päihittää uhat

3 min read + Video

Lentotehtävän aikana hävittäjäkone toimii ympäristössä, joka on täynnä vaaroja, kuten maahan sijoitettuja ilmavalvontatutkia sekä infrapuna- ja tutkaohjattuja ohjuksia. Kone on varustettu järjestelmillä, joiden avulla miehistö pystyy toteuttamaan tehtävänsä onnistuneesti ja palaamaan turvallisesti tukikohtaansa. Ne ovat osa elektronisen sodankäynnin (ELSO) järjestelmää.

Saab on kehittänyt yhden kehittyneimmistä hävittäjäkoneisiin tarjolla olevista ELSO-järjestelmistä, Arexisin. Arexisin ominaisuuksiin kuuluvat esimerkiksi tutkasäteilyn havaitsevat tutkavaroittimet (RWR) sekä taktisen tuen mahdollistavat tiedustelu- ja valvontakyvyt (ISR). Yhdessä vihollisen tutkia ja muita tunnistusjärjestelmiä harhauttavien elektronisten vastatoimien (ECM) kanssa se parantaa koneen selviytymiskykyä.

Arexis perustuu digitaaliseen laajakaistatekniikkaan, joka on kehitetty erityisesti toimimaan luotettavasti nykyisessä hyvin haastavassa signaaliympäristössä. Arexisin ydintekniikat ovat:

  • erittäin laajakaistaiset digitaaliset vastaanottimet
  • digitaaliset radiotaajuusmuistilaitteistot häirintää varten
  • galliumnitridi (GaN) ‑puolijohdetekniikkaa käyttävät AESA-häirintälähettimet (Active Electronically Scanned Array)
  • interferometriset suuntimajärjestelmät.

Useimmissa lento-operaatioissa on olennaista välttää havaituksi tuleminen. Pitkän kantaman ilmapuolustusjärjestelmien suojaamat A2/AD -puolustusvyöhykkeet (Anti-Access / Area Denial) ovat merkittävä uhka lento-operaatioille. Näihin ilmapuolustusjärjestelmiin kuuluu matalilla taajuuksilla toimivia tutkia, joiden havaitseminen on jopa uudenaikaisille hävittäjille hyvin vaikeaa. Siksi ne muodostavat merkittävän uhan lento-operaatioille.

Toinen modernin uhkakuvan olennainen osa on kilpajuoksu häivetekniikan ja sen havaitsemiseen pyrkivän tekniikan välillä. Se on tuonut uudelleen käyttöön hyvin matalilla taajuusalueilla toimivat ilmavalvontatutkat, joita torjumaan on kehitetty Saabin uusi Electronic Attack Jammer Pod (EAJP), jota Saab tarjoaa myös Suomelle osana HX-tarjousta.

Ulkoinen Electronic Attack Jammer Pod (EAJP) ‑säilö on tehokas lisä hävittäjän kiinteisiin ELSO-kykyihin. Muiden Arexis-tuotteiden tavoin se voidaan sovittaa tukemaan monitoimista integraatiota koneen muiden sensoreiden ja vastatoimien kanssa.

”Säiliö käyttää sähkömagneettista energiaa hyökkää vihollisen tutkajärjestelmiä vastaan tarkoituksenaan heikentää vihollisen taistelukykyä tai eliminoida se täysin piilottamalla tai hajottamalla hävittäjien kaiut tutkista.”
Jonas Grönberg, ELSO-järjestelmien myyntijohtaja

”Säiliö käyttää sähkömagneettista energiaa hyökkää vihollisen tutkajärjestelmiä vastaan tarkoituksenaan heikentää vihollisen taistelukykyä tai eliminoida se täysin piilottamalla tai hajottamalla hävittäjien kaiut tutkista”, kertoo Saabin hävittäjien ELSO-järjestelmien myynnistä ja markkinoinnista vastaava johtaja Jonas Grönberg.

Turvallisten sektorien luominen

EAJP häiritsee tutkien lähettämiä radiotaajuisia signaaleja laajalla taajuusalueella luomalla häirintäsignaaleja, jotka se suuntaa takaisin kohti tutka-antenneja. EAJP-järjestelmän tärkein rooli on saattohäirintä: kaikkien ilmavalvonta- ja maalinhakututkajärjestelmien häirintä hyökkäävän hävittäjämuodostelman sisältä tai sen välittömästä läheisyydestä.

”Häirintäyksikkö syöttää naamiointi- ja häirintäsignaalia tutkan pääkeilaan ja sen viereisiin sivukeiloihin, mikä luo hyökkäävälle muodostelmalle turvallisen vyöhykkeen ja heikentää huomattavasti ilmapuolustuksen tutkajärjestelmien käyttäjille tuottamaa tilannekuvaa”, Jonas Grönberg kertoo.

EAJP:ssä käytettävän AESA-tekniikan avulla radioaaltojen keilaa vodaan ohjata elektronisesti eri suuntiin liikuttamatta antennia fyysisesti. Se tekee tutkakeiloista vaikeammin havaittavia, ketterämpiä ja tehokkaampia.

Saab suoritti ensimmäiset koelennot Gripen D ‑hävittäjään asennetulla EAJP-säiliön esittelymallilla vuoden 2019 lopulla, vain 26 kuukautta projektin aloittamisesta. 

”Saab teki vuonna 2017 päätöksen investoida häirintäyksikön kehittämiseen esittelytarkoituksiin. Projekti on ollut alusta asti menestys, ja siinä hyödynnetään tekniikkaa ja osakokonaisuuksia meneillään olevasta Gripen E/F ‑hävittäjän ELSO-järjestelmän kehitystyöstä”, Grönberg sanoo lopuksi.