Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Ajanmukaista teknologiaa

2 min read

Paljon on ehtinyt tapahtua niiden 50 vuoden aikana, jotka ovat kuluneet Saabin ensimmäisen johtamisjärjestelmän esittelystä. Ennen puolustusvoimat keräsivät tietoja voidakseen manuaalisesti ampua alas yhden kohteen kerrallaan, mutta nykyään valtavan paljon tehokkaampi sensori–toiminta-ketju pystyy hakemaan automaattisesti lukemattomia määriä maaleja kerralla.

”Kaikista näistä edistysaskelista huolimatta järjestelmillä on silti haasteita paitsi uusien asejärjestelmien kanssa, myös täysin uusilla alueilla, kuten kybersodankäynnissä.  Niihin vastaaminen edellyttää innovaatioita, ennakoivaa ajattelua ja valtavan määrän työtä”, Hägg sanoo. ”Ja olemme todella hyviä kehittämään johtamisjärjestelmiä edelleen.”

Miehittämättömien operaatioiden määrä tulee jatkossa lisääntymään robotiikan ja tekoälyn roolin kasvaessa maanpuolustuksessa ja aluevalvonnassa. Tärkeiden tapahtumien, kuten olympialaisten ja poliittisten huippukokousten, valvomiseen käytetään jo nykyään satoja miehittämättömiä ilma-aluksia (UAV) eli lennokkeja. Kaikki nämä uudet välineet tarvitsevat toimiakseen asianmukaisen johtamisjärjestelmän.

Visby-class corvettes 9LV Ceros

Merimiinojen raivaus on esimerkki toiminnasta, jossa pyritään poistamaan ihmisen osuus. Sen sijaan, että lähetettäisiin aluksia miehistöineen miinoitetulle vaara-alueelle, voidaan käyttää miehittämättömiä aluksia etsimään, tunnistamaan ja tuhomaan nämä vedenalaiset räjähteet henkilöstön pysyessä turvassa.

”Pelkästään Itämeren pohjassa on kahden maailmansodan jäljiltä arviolta 60 000 miinaa. Joka vuosi kalastusalukset nostavat pintaan muutaman niistä, mikä asettaa vaaraan niin ihmiset, alukset kuin satamatkin”, Hägg sanoo.

Saabin toimipisteissä Ruotsin Järfällassa ja Australian Adelaidessa on koossa kaikki osaaminen, jota toimivan ja ajanmukaisen taistelujärjestelmän kehittäminen merivoimien tarpeisiin vaatii. Se syntyi 50 vuotta sitten ja sitä on sen jälkeen kehitetty Itämeren geostrategisten vaatimusten pohjalta. Nyt sitä käyttävät menestyksekkäästi merivoimat ja muut kumppanit kaikkialla maailmassa.

Laivue 2020 -hankkeen voittamisen myötä Saab toimittaa Suomen merivoimien uusille Pohjanmaa-luokan aluksille tasitelujärjestelmän, jonka aivoinat toimii Saabin 9LV-taistelunjohtojärjestelmä. Sillä johdetaan koko aluksen toimintaa sekä verkostokeskeistä toimintaa muiden aluksien ja yksiköiden välillä. Saab toimittaa 9LV:n ja lukuisia muita järjestelmiä myös Hamina-luokan aluksiin niiden peruskorjauksen yhteydessä. Saabin taistelunjohto- ja muut järjestelmät tulevat siis toimimaan Merivoimien teknisenä selkärankana 2060-luvulle saakka.

laivue2020_kaksialusta_20190204_fullhd.jpg

Saab perustaakin parhaillaan vuonna 2018 toimintansa aloittaneen Tampereen Saab Teknologiakeskuksen yhteyteen uutta, johtamisjärjestelmien kehittämiseen keskittyvän yksikköä. Yhteistyössä Suomen puolustusvoimien ja teollisuuden kanssa suoritettava taistelujärjestelmien kehitystyö liittää myös Suomen mukaan huippiuosaamisverkostoon Järfellan ja Adelaiden kanssa. Samalla uuden yksikön myötä taataan myös se, että järjestelmän huoltovarmuus ja kehitys toteutuu Suomen puolustuskyvyn toivomalla ja vaatimalla tavalla.