Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Pohjanmaaa corvette copyright Finnish Defence Forces

Sota-alusten sensoreissa enemmän on enemmän

4 min read + Video

Sota-alus on tehokas ase. Mutta tehokkainkin pintataistelualus on haavoittuvainen, jos se ei pysty havaitsemaan, luokittelemaan ja torjumaan tämän päivän kehittyneitä uhkia. Vastaukseksi tähän haasteeseen Saab on luonut Sea Giraffe Multi Sensor Solutionin, eli monisensoriratkaisun. Yhdistämällä erilaisia sensoreita yhdeksi ratkaisuksi se tarjoaa merivoimille kyvyn havaita maaleja niiden koosta, nopeudesta, muodosta ja kehitysasteesta riippumatta.

Pohjanmaaa corvette copyright Finnish Defence Forces

Häiveominaisuudet, yliääni- ja hypersooniset nopeudet, pienet, hitaat ja vaikeasti havaittavat lennokit, kehittyneet raketti-, tykistö- ja kranaatinheitinjärjestelmät ovat kasvavia huolenaiheita kaikille merellisessä taisteluympäristössä operoiville. Miksi? Koska useimmat perinteiset sensorijärjestelmät eivät pysty vastaamaan haasteeseen.

”Perinteiset järjestelmät eivät pysty tarjoamaan yhdessä ratkaisussa samanaikaisesti sekä keskipitkän ja pitkän kantaman ilmavalvontaa että lähialueiden ilma- ja pintavalvontaa, mutta Saabin Sea Giraffe ‑monisensoriratkaisu pystyy. Se pystyy havaitsemaan ja seuraamaan samanaikaisesti kaikenlaisia maaleja pienistä ja hitaista kohteista hypersoonisiin kohteisiin”, sanoo Saabin tuotepäällikkö Tobias Birging.

Ratkaisu – erilainen lähestymistapa!

On haastavaa yrittää kehittää järjestelmä, joka pystyy samanaikaisesti tarjoamaan sekä keskipitkän ja pitkän kantaman ilmavalvonnan että lähialueiden ilma- ja pintavalvonnan. Ratkaisu haasteeseen on käyttää kahta erillistä tutkaa yhdessä yhtenäisessä järjestelmässä.

”Kahden itsenäisen tutkan käyttö takaa omasuojajärjestelmän kahdennuksen, mikä on aluksen selviytymisen kannalta olennainen tekijä. Sea Giraffe ‑monisensoriratkaisu yhdistää eri taajuusalueita, joten se pystyy ainutlaatuisella tavalla toimimaan aina optimaalisella taajuudella kaikenlaisissa olosuhteissa säästä tai häirinnästä riippumatta”, Tobias Birging sanoo.

Tehoa pienessä koossa

Sea Giraffe Multisensor Solution

Sea Giraffe ‑monisensoriratkaisu on osa Saabin uuden sukupolven tutkamallistoa, joka on tulosta vuosikymmenien kehitystyöstä ja tarkoitettu samanaikaiseen ilmatilan ja pinta-alueiden valvontaan.

”Nämä tehokkaat, kevyet ja pienikokoiset tutkat voidaan aluksen turvallisuutta tai toimivuutta vaarantamatta sijoittaa optimaaliseen paikkaan ylös mastoon, jossa niiden kantama ja teho on paras mahdollinen. Ratkaisu sopii myös pienempiin aluksiin”, Tobias Birging selittää.

Kokoonpano operatiivisten tarpeiden mukaan

Sea Giraffe ‑monisensoriratkaisu voidaan toteuttaa operatiivisten tarpeiden ja aluksen rakenteen mukaan joko Sea Giraffe 4A- ja Sea Giraffe 1X ‑tutkasta koostuvana pyörivänä ratkaisuna tai kiinteänä ratkaisuna, jossa on Sea Giraffe 4A Fixed Face (FF) ja Sea Giraffe 1X.

”Tämä yhdistelmä, jossa tehokkaat sensorit tarjoavat samanaikaisen keskipitkän ja pitkän kantaman ilmavalvonnan sekä lähialueiden ilma- ja pintavalvonnan samassa ratkaisussa, on ainutlaatuinen”, Tobias sanoo.

Mukana Suomen uusissa korveteissa

Saab toimittaa ja integroi taistelujärjestelmän Suomen merivoimien Laivue 2020 ‑ohjelman uusiin Pohjanmaa-luokan korvetteihin. Järjestelmään kuuluvat Sea Giraffe ‑monisensoriratkaisu, 9LV-taistelunjohtojärjestelmä ja monipuolinen valikoima muita järjestelmiä.

Hypersoonisten uhkien torjunta

Modernissa meritaisteluympäristössä toimivat joukot voivat kohdata uhkia, jotka liikkuvat moninkertaisella äänennopeudella – hypersoonisia ohjuksia. Perinteisistä tutkista ei ehkä ole apua tällaisia uhkia vastaan, sillä niiden virkistystaajuus ei riitä ohjusten havaitsemiseen ja torjuntaan. Ja kun tutka lopulta havaitsee ne, on jo liian myöhäistä: ohjus osuu maaliinsa ennen kuin sitä vastaan ehditään toimia.

”Tällaisessa tilanteessa tarvitaan tutka, jolta kuluu seurannan aloittamiseen sekuntien sijaan sekunnin murto-osa. Sea Giraffe ‑monisensoriratkaisu pystyy siihen, sillä sen ominaisuuksiin kuuluu hypersoonisten maalien havaitsemiseen tarkoitettu Saabin Hypersonic Detection Mode”, Tobias Birging sanoo.

Parannetut seurantakyvyt

Hypersonic Detection Mode perustuu Saabin uuden sukupolven TWS (Track While Scan) ‑tekniikkaan.

”Seurannan äärimmäisen nopea aloittaminen ja suuri virkistystaajuus mahdollistavat monen maalin, myös häivemaalien, samanaikaisen seurannan kaikissa olosuhteissa, Tobias Birging kertoo.

Hypersonic Detection Mode on optimoitu Saabin monitoimisiin S-kaistan AESA-tutkiin kuuluvaa Sea Giraffe 4A Fixed Face (FF) ‑kokoonpanoa varten.

Monitoiminen monia uhkia vastaan

Kuten aiemmin mainittiin, hypersoonisten uhkien lisäksi modernissa meritaisteluympäristössä on myös monenlaisia muita uusia uhkia. Sen vuoksi Sea Giraffe ‑tutkiin on lisätty tiettyjä ainutlaatuisia toimintoja.

”Hypersonic Detection Moden lisäksi järjestelmässä on lennokkien tunnistukseen tarkoitettu ELSS-ominaisuus sekä raketti-, tykistö- ja karanaatinheitinammusten (RAM) tunnistus. Kaikkia näitä toimintoja voi vieläpä käyttää samanaikaisesti”, Tobias Birging lisää.

Hyvin valmistautunut ja toimintavalmis 

Teknologian kehitys on jatkuva haaste. Uusien uhkien kehittyminen voi tehdä aiemmin hyvin suojattuna pidetystä kalustosta haavoittuvan. Sea Giraffe ‑monisensoriratkaisun avulla Saab voi auttaa asiakkaitaan olemaan valmiina ottamaan käyttöön tämän monitoimisen edun jo tänään.

”Maailman vaativimpiin kuuluvilla merialueilla kehitetty Sea Giraffe ‑tutka on suunniteltu vastaamaan kaikkiin vaativilla rannikkoalueilla esiintyviin haasteisiin”, Tobias Birging sanoo lopuksi.