Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
draken1.jpg

Saabin historia Suomessa

Saabin ratkaisut Suomessa ovat vuosien saatossa tulleet tutuksi sadoille tuhansille suomalaisille. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii KASI-taistelusimulaattori, jota on jo yli vuosikymmenen ajan käytetty varusmiesten taistelutaitojen kouluttamiseen ja ylläpitoon kaikissa Puolustusvoimien puolustushaaroissa. Saab Finland Oy työllistää tällä hetkellä lähes 100 henkilöä, toimipaikkoina Helsinki, Saab Teknologiakeskus Tampereella sekä Laivue 2020 -projektitoimisto Turussa.

Puolustus- ja turvallisuusyhtiö Saab perustetaan Ruotsissa

Ruotsin puolustus- ja turvallisuusteollisuuden historia on pitkä. Tässä pienehkössä valtiossa on syntynyt vuosisatojen saatossa useita edistyksellistä teknologiaa kehittäviä yhtiöitä, kuten Bofors, Kockums Saab - ja nämä kaikki tunnetaan tänä päivänä nimellä Saab. Tietttyjen yhtiömme osien historia ulottuu aina 1600-luvulle, Ruotsin suurvallan ajoille. Saabin perustaminen käynnistyi 1930-luvulla uuden maailmansodan kynnyksellä. Neutraalissa Ruotsissa poliitikot halusivat luoda kotimaiseen teollisuuteen perustuvat ilmavoimat. Oli selvää, että ilmailu on tulevaisuutta. Pääministeri Per-Albin Hansson julisti vuonna 1936 pitämässä puheessaan: "Maamme tulee valmistaa aseemme itse, niin pitkälle kuin se on mahdollista. Meillä on kykenevät telakat ja tehtaat, mutta meillä ei ole sotilaslentokoneiden valmistusta."

b17_2_small.jpg
Ensimmäinen Saabin valmistama lentokone - Saab B 17 -syöksypommikone.

Saab perustettiin 2. huhtikuuta 1937 kehittämään ja valmistamaan sotilaslentokoneita. Kylmän sodan aikana Ruotsin ilmavoimat kasvoivat yksiksi maailman suurimmista ja kehittyneimmistä Saabin lentokonetuotannon ansiosta. Hävittäjät, kuten Draken, Viggen ja Gripen, edustavat Ruotsin historian suurimpia teollisuuden aloitteita ja niiden kehittäminen on johtanut lukuisten edistyksellisten teknologioiden syntyyn eri aloilla, kuten IT-alalla.

Suuri osa Ruotsin puolustus- ja turvallisuusteollisuuden historiasta yhdistyy tämän päivän Saabissa. Sellaisten yhtiöiden kuin Bofors ja Kockums ostamisen myötä Saabin perinteet ulottuvat aina 1600-luvulle. Kuningas Kaarle XI valtakauden aikana Ruotsi oli laivateollisuuden uranuurtaja Karlskronan telakalla. Nykyään samainen telakka kuuluu maailman ehdottomaan kärkeen niin seuraavan sukupolven pinta-alusten kuin sukellusveneiden valmistuksessa.

From the swordfish to world-leading submarine technology
Sukellusvene HMS Ulven valmistui Kockumsin telakalla Karlskronassa 6. maaliskuuta 1930. Ensimmäisten sukellusveneiden valmistus Karlskronassa käynnistyi jo vuonna 1912.

Alfred Nobel käynnisti 1800-luvulla Boforsin maailman johtavan tyksitö- ja ruutivalmistuksen. Yli 100 vuotta myöhemmin samassa sijainnissa valmistetaan ilmatorjuntajärjestelmiä ja panssarintorjunta-aseita tulevaisuuden tarpeisiin. Vuonna 2006 Saab teki yhden strategisimmista yrityskaupooista hankkimalla Ericsson Microwave Systemsin. Yhtiöllä oli maailman johtavia tutka- ja valvontatuotteita, mukaan luettuna GlobalEyen Erieye ER -tutkan edeltäjä Erieye, Giraffe-tutkajärjestelmät sekä yksi maailman käytetyimmistä vastatykistötutkajärjestelmistä - Arthur.

Vaikka toimintamme käynnistyi puhtaasti puolustusteollisuuden parissa, maailmansodan päättyminen ja sitä seuranneet puolustusbudjettien leikkaukset siirsivät yhtiön katseet myös siviililentokoneteollisuuteen, autoihin, tietokoneisiin ja niin edelleen. Tämä laajensi merkittävästi niin osaamista kuin itse toimintaa.

Tarinamme Suomessa alkoi vuonna talvisodan aikana

Suomen puolustusvoimia olemme tukeneet aina vuoden 1939 loppupuolelta, kun Suomi tilasi Yhdysvalloista 44 Brewster 239 -hävittäjää, joiden kokoaminen osoittautui haasteelliseksi valmistajamaassa. Suomen tilaamat Brewster-hävittäjien osat saapuivat rautateitse Norjan kautta Saabin tehtaalle Trollhättaniin, missä koneet koottiin ja koelennettiin ennen toimitusta. Myös osa Suomen käyttämistä Fiat G.50 -hävittäjistä koottiin ja koelennettiin samaisella tehtaalla. Tehtaamme silloisena johtajana toimi marsalkka Mannerheimin sisarenpoika Clas Eric Sparré.

fiatg50003.jpg
Suomen ilmavoimien Fiat G.50 -hävittäjä. Kuva: Ilmavoimamuseo.

Sotien jälkeen Suomeen perustettiin vuonna 1946 Oy Suomen Bofors Ab -niminen yritys, mistä Saabin tarina Suomessa sai alkunsa. Bofors Ab oli yksi Saabin perustajiin kuuluvista yhtiöistä. Yrityksen nimi säilyi vuoteen 2000 asti, jonka jälkeen Ruotsissa tapahtuneiden yritysjärjestelyjen myötä se muuttui SaabTech Finland Oy:ksi. Myöhemmin yrityksen nimi muutettiin Saab Finland Oy:ksi, mikä on myös sen nykyinen nimi.

2000-luvun alussa Saab osti suomalaisen Elesco Oy:n ja muodosti yhdessä Tiedon kanssa yhteisyrityksen TietoSaab Systems Oy:n, jonka nimi muuttui Saab Systems Oy:ksi Saabin ostaessa sen koko osakekannan. Tammikuussa 2014 Saab Systems Oy liitettiin osaksi Saabin tytäryhtiö Combitechiä ja samalla nimi Suomessa muuttui Combitech Oy:ksi. Tytäryhtiöllämme Combitechillä on lähes 100 työntekijää neljällä eri toimipisteellä; Espoossa, Tampereella, Jyväskylässä ja Säkylässä. Combitech Oy:n toiminta keskittyy ratkaisujen ja palveluiden toimittamiseen Puolustusvoimille sekä yritysasiakkaille ja julkisyhteisöille.

Saabin järjestelmät Suomessa

Suomen puolustusvoimilla on ollut Saabin tuotteita käytössä jo 1950-luvulta lähtien. Ilmavoimat käytti kolmipaikkaisia Safir 91D -koulu- ja yhteyskoneita vuosina 1958–1982. Käytössä oli 36 "Sähvää". Saab 35 Draken -hävittäjien hankinnan myötä Suomen ilmavoimien suorituskyky otti askeleen eteenpäin, sillä ne mahdollistivat myös vastaan tulevan maalin torjunnan sekä jokasään toimintakyvyn.

721504.jpg
Saab 35 Draken -hävittäjät palvelivat Ilmavoimissa 1972-2000.

Kaikkiaan Ilmavoimilla oli vuosina 1972–2000 käytössään 48 kappaletta Draken-hävittäjää. Yhteistyö on jatkunut eri muodoissa tähän päivään saakka. Nykyään Ilmavoimien F/A-18 Hornet -hävittäjät on varustettu Saabin valmistamilla BOL-omasuojajärjestelmällä.

Merivoimien kanssa olemme niin ikään toimineet yhteistyössä vuosikymmenien ajan. Kaikilla Suomen merivoimien alusluokilla on käytössä Saabin valmistamia järjestelmiä, niin tänä päivänä kuin myös tulevaisuudessa. Käytössä oleviin järjestelmiin lukeutuvat kauko-ohjatut Trackfire-aselavetit, 9LV-taistelujohtojärjestelmät, CEROS-tulenjohtotutkat, Sea Giraffe -valvontatutkat, RBS15-meritorjuntaohjuksia (MTO85 ja MTO85M) sekä vedenalaiset, kauko-ohjattavat Double Eagle -alukset (ROV).

Vuonna 2018 allekirjoitimme sopimuksen lukuisten järjestelmien toimittamisesta peruskorjattaviin Hamina-luokan ohjusveneisiin. Vuoden 2019 syyskuussa allekirjoitimme sopimuksen Laivue 2020 -hankkeen puitteissa rakennettavien Pohjanmaa-luokan korvettien taistelujärjestelmän toimittamisesta. Uutena suorituskykynä asennamme molemmille alusluokille myös uuden kevyttorpedojärjestelmän. Näiden sopimuksien myötä tiivis Saabin ja Suomen puolustusvoimien välinen yhteistyö jatkuu vähintään 2060-luvulle. 

Maavoimien kalustosta löytyy tuotteitamme laajalti, esimerkiksi NLAW-panssarintorjuntaohjukset, RBS 70 -ilmatorjuntaohjukset (ITO05 ja ITO05M), Giraffe-tutkat sekä KASI-taistelusimulaattorit. KASI-taistelusimulaattori on aktiivisessa käytössä muissakin puolustushaaroissa ja suuri osa Suomen varusmiehistä on käyttänyt järjestelmää koulutuksensa aikana. Järjestelmä mahdollistaa modernin taistelukentän kaikkien osa-alueiden kouluttamisen ja tukee siten uuden taistelutavan toimivuutta, panssarintorjunnasta tulitukeen ja miinoitteisiin. Vuonna 2019 keskeinen roolimme Puolustusvoimien joukkojen koulutusjärjestelmien toimittajana vahvistui entisestään GC IDT -sisäampumasimulaattoreiden toimittamisen myötä.

nlaw_snow.jpg
NLAW-panssarintorjuntaohjukset ovat olleet Puolustusvoimien käytössä useita vuosia. Kuva: Puolustusvoimat.

Toiminnan laajeneminen Suomessa

Saab on tehnyt yhteistyötä ja toiminut Suomessa jo yli 75 vuoden ajan. Olemme toimittaneet Suomen puolustusvoimien kaikille puolustushaaroille lukuisia järjestelmiä alkaen ase- ja johtamisjärjestelmistä päättäen koulutusjärjestelmiin. Myös yhteistyö suomalaisen puolustusteollisuuden kanssa on vuosi vuodelta tiivistynyt, varmistaen järjestelmien omavaraista huoltovarmuutta kaikissa tilanteissa. Katseemme on aina vahvasti tulevaisuudessa. Viedäksemme ihmisiä ja yhteiskuntaa kohti turvallisempaa huomista, kehitämme tulevaisuuden ratkaisuja jo tänään.

labra-tiukka-2.jpg
Vuoden 2017 lopulla perustettu Saab Teknologiakeskus työllistää jo yli 30 suomalaista insinööriä.

Suomalaisen osaamisen rooli kehityksen kärjessä olevien tuotteiden kehittämisessä kasvaa jatkuvasti. Vuonna 2017 alussa käynnistimme mittavan, 10-vuotisen tutkimusyhteistyön Aalto-yliopiston kanssa. Saab on sitoutunut investoimaan käynnistettäviin tutkimushankkeisiin 23 miljoonaa euroa 10 vuoden aikana ja tuona aikana tavoitteena on kouluttaa yli 20 uutta tohtoria. Vuoden 2017 lopulla perustimme mikroaaltoteknologiaan sekä ohjelmisto- ja laitteistokehitykseen keskittyvän Saab Teknologiakeskuksen Tampereelle. Tänä päivänä etenkin edistyksellisten elektronisen sodankäynnin järjestelmien ja johtamisjärejestelmien kehittämiseen keskittyvä keskus työllistää lähes 80 suomalaista insinööriä ja se on orgaaninen osa Saabin globaalia tuotekehitysorganisaatiota. Toukokuussa 2022 julkistimme maailman markkinoille ensimmäisen Suomessa kehitetyn tuotteen - passiivisen Sirius Compact -sensoriratkaisun.

Sirius Compact_Tripod
Sirius Compact on modulaarinen ja skaalautuva passiivinen elektronisen sodankäynnin sensoriratkaisu kaikenlaisiin operaatioihin. Sen yksi mullistavista piirteistä on järjestelmän pieni koko ja helppokäyttöisyys.

Julkaisemme joka vuosi uusia, kehityksen ehdotonta kärkeä edustavia järjestelmiä, jotka ovat erittäin kilpailukykyisiä myös hinnoittelultaan. Innovatiivinen ajattelutapamme mahdollistaa tehokkaan yhteistyön, tiedonvaihdon ja suunnittelun yhdessä asiakkaan sekä paikallisen teollisuuden kanssa. Suomi on ollut meille aina tärkeä kumppani ja suomalainen osaaminen on sekä nyt että myös tulevaisuudessa erittäin tärkeää, jotta kykenemme yhdessä vastaamaan teknologisen kehityksen tuomiin uusiin haasteisiin ja pitämään Suomen puolustuksen toimintakykyisenä kaikissa tilanteissa.

Perinteiden vaaliminen - Museoyhteistyö

Yhteistyöhistoriamme Suomen kanssa ulottuu aina talvisodan aikoihin. Haluamme olla mukana vaalimassa Suomen puolustusperinteitä sekä tarjota laajemmalle yleisölle mahdollisuuden tutustua myös nykyajan ja tulevaisuuden ratkaisuihin. Olemme pitkään tukeneet ja tehneet yhteistyötä useiden suomalaisten puolustus- ja ilmailualan museoiden kanssa.
museo_promo.jpg
Suomen Ilmailumuseon Saab-näyttely.

Hangon rintamamuseon Saab-hallissa yleisö pääsee tutustumaan Suomen puolustuksen etulinjana tunnettuun Harparskog-linjaan sekä vuosien 1939–1941 tapahtumiin strategisesti tärkeällä Hangon alueella. Saab edesauttoi museon kunnostamista 32 000 euron lahjoituksella. Turun merikeskus Forum Marinumissa yleisö pääsee tutustumaan Suomen merivoimien Saabilta tilaamaan suorituskykyyn. Nähtävillä on esimerkiksi lahjoittamamme RBS15-meritorjuntaohjusnäyttely sekä uusi kevyttorpedonäyttely. Uusi kevyttorpedo otetaan käyttöön Hamina-luokan ja Pohjanmaa-luokan aluksilla lähitulevaisuudessa. Suomen Ilmailumuseossa useamman vuoden nähtävillä ollut “Yli 80 vuotta ilmaa siipien alla” -näyttely sai täysin uuden ilmeen vuoden 2020 alussa. Sama näyttely on ollut myös Suomen Ilmavoimamuseossa vuonna 2018. Tähän näyttelyyn voi tutustua nyt myös virtuaalisesti. Saab on tukenut Suomen Ilmailumuseon toimintaa yli 100 000 eurolla.