Skip to content Go to main navigation Go to language selector
draken1.jpg

Saabin historia Suomessa

Saabin ratkaisut Suomessa ovat vuosien saatossa tulleet tutuksi sadoille tuhansille suomalaisille. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii KASI-taistelusimulaattori, jota on jo vuosikymmenen ajan käytetty varusmiesten taistelutaitojen kouluttamiseen ja ylläpitoon kaikissa puolustushaaroissa. Saab Finland Oy työllistää tällä hetkellä yli 60 henkilöä, toimipaikkoina Helsinki, Saab Teknologiakeskus Tampereella sekä Laivue 2020 -projektitoimisto Turussa.

Puolustus- ja turvallisuusyhtiö Saab perustetaan Ruotsissa

Puolustus- ja turvallisuusyhtiö Saabin tarina alkoi, kun veljekset Erland ja Carl Johan Uggla päättivät perustaa oman yrityksen. Svenska Järnvägsverkstäderna perustettiin Linköpingiin ja sen toiminta keskittyi junakaluston valmistukseen, laajentuen myöhemmin myös bussi- ja lämpömuunnintuotantoon. Syyskuussa 1930 tuotanto-ohjelmaan lisättiin myös lentokoneiden valmistus ja näin syntyi Svenska Järnverks-verkstädernas Aeroplan -osasto - ASJA. Maailmansodan kolkuttaessa ovelle, Ruotsin hallitus näki oman, muista riippumattoman puolustusteollisuuden puolueettoman asemansa säilyttämisen edellytyksenä ja huoltovarmuuden takeena. Se kutsui kaikki ilmailuteollisuuden edustajat yhdistämään voimansa ja käynnistämään yhteistyön.

b17_2_small.jpg
Ensimmäinen Saabin valmistama lentokone - Saab B 17 -pommikone.

Vuonna 1939 trollhättanilainen Svenska Aeroplan Aktiebolaget osti ASJA:n ja kokosi tuotannon Linköpingiin. Yritys nousi nopeasti maailman ilmailuteollisuuden huipulle, esitellen useita mullistavia innovaatioita. Jatkuvasti kehittyvä teknologia ja entistä suuremmat vaatimukset johtivat useiden uusien tuotannonalojen syntyyn. Tietotekniikan kasvava merkitys korostui entisestään ja tätä varten perustettiin uusi Datasaab-osasto. Samalla sai alkunsa myös ruotsalainen tietokonetuotanto. Vuonna 1965 yhtiö päätti muuttaa nimensä Saab AB:ksi.

Tarinamme Suomessa alkoi vuonna 1946

Suomeen perustettiin vuonna 1946 Oy Suomen Bofors Ab -niminen yritys, mistä Saabin tarina Suomessa sai alkunsa. Bofors Ab oli yksi Saabin perustajiin kuuluvista yhtiöistä. Yrityksen nimi säilyi vuoteen 2000 asti, jonka jälkeen Ruotsissa tapahtuneiden yritysjärjestelyjen myötä se muuttui SaabTech Finland Oy:ksi. Myöhemmin yrityksen nimi muutettiin Saab Finland Oy:ksi, mikä on myös sen nykyinen nimi.

2000-luvun alussa Saab osti suomalaisen Elesco Oy:n ja muodosti yhdessä Tiedon kanssa yhteisyrityksen TietoSaab Systems Oy:n, jonka nimi muuttui Saab Systems Oy:ksi Saabin ostaessa sen koko osakekannan. Tammikuussa 2014 Saab Systems Oy liitettiin osaksi Saabin omistamaa Combitechiä ja samalla nimi muuttui Combitech Oy:ksi. Tytäryhtiöllämme Combitechillä on 90 työntekijää neljällä eri toimipisteellä; Espoossa, Tampereella, Jyväskylässä ja Säkylässä. Combitech Oy:n toiminta keskittyy ratkaisujen ja palveluiden toimittamiseen puolustussektorille sekä yritysasiakkaille ja julkisyhteisöille. Se tarjoaa suomalaisille asiakkaillemme laajan osaamis- ja palveluverkoston.

721504.jpg
Saab 35 Draken -hävittäjät palvelivat Ilmavoimissa 1972-2000.

Saabin järjestelmät Suomessa

Suomen puolustusvoimilla on ollut Saabin tuotteita käytössä jo 1950-luvulta lähtien. Ilmavoimat käytti kolmipaikkaisia Safir 91D -koulu- ja yhteyskoneita vuosina 1958–1982. Käytössä oli 36 "Sähvää". Saab 35 Draken -torjuntahävittäjien hankinnan myötä Suomen ilmavoimien suorituskyky otti askeleen eteenpäin, sillä ne mahdollistivat myös vastaan tulevan maalin torjunnan sekä jokasään toimintakyvyn.

Kaikkiaan Ilmavoimilla oli vuosina 1972–2000 käytössään 48 kappaletta Draken-hävittäjää. Yhteistyö on jatkunut eri muodoissa tähän päivään saakka. Nykyään Ilmavoimien F/A-18 Hornet -hävittäjät on varustettu Saabin valmistamilla BOL-omasuojajärjestelmällä.

Merivoimien kanssa olemme niin ikään toimineet yhteistyössä vuosikymmenien ajan. Kaikilla Suomen merivoimien alusluokilla on käytössä Saabin valmistamia järjestelmiä, niin tänä päivänä kuin myös tulevaisuudessa. Käytössä oleviin järjestelmiin lukeutuvat kauko-ohjatut Trackfire-aselavetit, 9LV-taistelujohtojärjestelmät, CEROS-tulenjohtotutkat, Sea Giraffe -valvontatutkat, RBS15-meritorjuntaohjuksia (MTO85 ja MTO85M) sekä vedenalaiset, kauko-ohjattavat Double Eagle -alukset (ROV).

Vuonna 2018 allekirjoitimme sopimuksen lukuisten järjestelmien toimittamisesta peruskorjattaviin Hamina-luokan ohjusveneisiin. Vuoden 2019 syyskuussa allekirjoitimme sopimuksen Laivue 2020 -hankkeen puitteissa rakennettavien Pohjanmaa-luokan korvettien taistelujärjestelmän toimittamisesta. Uutena suorituskykynä asennamme molemmille alusluokille myös uuden kevyttorpedojärjestelmän. Näiden sopimuksien myötä tiivis Saabin ja Suomen puolustusvoimien välinen yhteistyö jatkuu vähintään 2060-luvulle. 

Maavoimien kalustosta löytyy tuotteitamme laajalti, esimerkiksi NLAW-panssarintorjuntaohjukset, RBS 70 -ilmatorjuntaohjukset (ITO05 ja ITO05M), Giraffe-tutkat, SM-EOD-raivaamispanokset sekä KASI-taistelusimulaattori. KASI-taistelusimulaattori on aktiivisessa käytössä muissakin puolustushaaroissa ja suuri osa Suomen varusmiehistä on käyttänyt järjestelmää koulutuksensa aikana. Järjestelmä mahdollistaa modernin taistelukentän kaikkien osa-alueiden kouluttamisen ja tukee siten uuden taistelutavan toimivuutta, panssarintorjunnasta tulitukeen ja miinoitteisiin. Vuonna 2019 keskeinen roolimme Puolustusvoimien joukkojen koulutuksessa vahvistui entisestään GC IDT -sisäampumasimulaattoreiden toimittamisen myötä.

nlaw_snow.jpg
NLAW-panssarintorjuntaohjukset ovat olleet Puolustusvoimien käytössä useita vuosia. Kuva: Puolustusvoimat.

Toiminnan laajeneminen Suomessa

Saab on tehnyt yhteistyötä ja toiminut Suomessa jo 75 vuoden ajan. Olemme toimittaneet Suomen puolustusvoimien kaikille puolustushaaroille lukuisia järjestelmiä alkaen ase- ja johtamisjärjestelmistä päättäen koulutusjärjestelmiin. Myös yhteistyö suomalaisen puolustusteollisuuden kanssa on vuosi vuodelta tiivistynyt, varmistaen järjestelmien omavaraista huoltovarmuutta kaikissa tilanteissa. Katseemme on aina vahvasti tulevaisuudessa. Viedäksemme ihmisiä ja yhteiskuntaa kohti turvallisempaa huomista, kehitämme tulevaisuuden ratkaisuja jo tänään.

Suomalaisen osaamisen rooli kehityksen kärjessä olevien tuotteiden kehittämisessä kasvaa jatkuvasti. Vuonna 2017 alussa käynnistimme mittavan, 10-vuotisen tutkimusyhteistyön Aalto-yliopiston kanssa. Saab on sitoutunut investoimaan käynnistettäviin tutkimushankkeisiin 20 miljoonaa euroa 10 vuoden aikana ja tuona aikana tavoitteena on kouluttaa yli 20 uutta tohtoria. Vuoden 2017 lopulla perustimme mikroaaltoteknologiaan sekä ohjelmisto- ja laitteistokehitykseen keskittyvän Teknologiakeskuksen Tampereelle. Tänä päivänä keskus työllistää yli 30 suomalaista insinööriä ja se on orgaaninen osa Saabin globaalia tuotekehitysorganisaatiota.

labra-tiukka-2.jpg
Vuoden 2017 lopulla perustettu Saab Teknologiakeskus työllistää jo yli 30 suomalaista insinööriä.

Julkaisemme joka vuosi uusia, kehityksen ehdotonta kärkeä edustavia järjestelmiä, jotka ovat erittäin kilpailukykyisiä myös hinnoittelultaan. Innovatiivinen ajattelutapamme mahdollistaa tehokkaan yhteistyön, tiedonvaihdon ja suunnittelun yhdessä asiakkaan sekä paikallisen teollisuuden kanssa. Suomi on ollut meille aina tärkeä kumppani ja suomalainen osaaminen on sekä nyt että myös tulevaisuudessa erittäin tärkeää, jotta kykenemme yhdessä vastaamaan teknologisen kehityksen tuomiin uusiin haasteisiin ja pitämään Suomen puolustuksen toimintakykyisenä kaikissa tilanteissa.

Perinteiden vaaliminen - Museoyhteistyö

Yhteistyöhistoriamme Suomen kanssa ulottuu aina talvisodan aikoihin. Haluamme olla mukana vaalimassa Suomen puolustusperinteitä sekä tarjota laajemmalle yleisölle mahdollisuuden tutustua myös nykyajan ja tulevaisuuden ratkaisuihin. Olemme pitkään tukeneet ja tehneet yhteistyötä useiden suomalaisten puolustus- ja ilmailualan museoiden kanssa.
museo_promo.jpg
Suomen Ilmailumuseon Saab-näyttely.

Hangon rintamamuseon Saab-hallissa yleisö pääsee tutustumaan Suomen puolustuksen etulinjana tunnettuun Harparskog-linjaan sekä vuosien 1939–1941 tapahtumiin strategisesti tärkeällä Hangon alueella. Turun merikeskus Forum Marinumissa yleisö pääsee tutustumaan Suomen merivoimien Saabilta tilaamaan suorituskykyyn. Nähtävillä on esimerkiksi lahjoittamamme RBS15-meritorjuntaohjusnäyttely sekä uusi kevyttorpedonäyttely. Uusi kevyttorpedo otetaan käyttöön Hamina-luokan ja Pohjanmaa-luokan aluksilla lähitulevaisuudessa. Suomen Ilmailumuseossa useamman vuoden nähtävillä ollut “Yli 80 vuotta ilmaa siipien alla” -näyttely sai täysin uuden ilmeen vuoden 2020 alussa. Sama näyttely on ollut myös Suomen Ilmavoimamuseossa vuonna 2018. Tähän näyttelyyn voi tutustua nyt myös virtuaalisesti.