Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
brandphoto_stc_labra.jpg

Saab Teknologiakeskus

Teknologinen kehitys yhdistettynä jatkuvasti muuttuvaan turvallisuusympäristöön vaatii määrätietoista ja jatkuvaa tiedon ja taidon soveltamista sekä uusia innovaatioita. Tästä syystä panostamme peräti neljänneksen liikevaihdostamme tutkimus- ja kehitystyöhön. Insinöörimme ennakoivat työssään jatkuvasti huomista ja kehittävät uusia mullistavia ratkaisuja yhteiskuntiemme turvallisuuden takaamiseksi.

Gripen E_SWE_BRA

Teknologiakeskus pähkinänkuoressa

Osa Saabin globaalia tuotekehitystä ja tuotantoa.
Yli 100 työntekijää ja rekrytoinnit jatkuvasti käynnissä. Sijaitsee Tampereella.Y
Keskittyy erityisesti edistyksellisten elektronisen sodankäynnin ratkaisujen sekä johtamisjärjestelmien kehittämiseen.

 

Tampereella vuoden 2018 alussa toimintansa aloittanut Saab Teknologiakeskus (Saab Technology Center) on ollut heti perustamisestaan lähtien huimassa kasvussa. Keskus työllistää tänä päivänä jo yli 60 tuotekehitysinsinööriä. Vuoden Kasvu jatkuu vauhdikkaana tulevina vuosina ja tälläkin hetkellä rekrytointi on käynnissä.

Erityisesti elektronisen sodankäynnin laitteiden ja tutkajärjestelmien suunnitteluun keskittyneessä keskuksessa nähdään alan kehityssuunnat valoisasti. Pinnan alla poreilevat positiiviset merkit antavat aihetta suhtautua myönteisesti puolustusteknologian alan tulevaisuudennäkymiin.

brandphoto_saabgroup_premium_0052.jpg
Tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Jani Pelkonen
brandphoto_saabgroup_premium_0066.jpg
Projektitoimiston johtaja Pekka Halme

- Aloitimme nollasta, ja tällä hetkellä meitä on yli 50 insinööriä. Alussa meidän profiilimme oli selvästi yhden kompetenssin tiimi, joka pystyi auttamaan tietyllä osa-alueella, radiotaajuus- ja mikroaaltoteknologiassa. Nyt me olemme porukka, joka kattaa kaikki olennaisimmat tuotekehityksen osa-alueet laitteistosuunnittelusta softaan, Teknologiakeskuksen ensimmäinen työntekijä, projektitoimiston johtaja Pekka Halme kertoo.

Taustaa eri toimialoilta

brandphoto_saabgroup_premium_0027.jpg

Suurin osa Teknologiakeskuksen insinööreistä on tullut Saabille puolustusteollisuuden ulkopuolelta. Heillä on taustaa esimerkiksi tietoliikenne-, avaruus- ja autoteollisuudesta. Tämä nähdään samaan aikaan sekä suurena mahdollisuutena että mielenkiintoisena haasteena.

- Olemme tottuneet työskentelemään erittäin nopeiden tuotekehityssyklien kanssa, ja insinöörimme ymmärtävät hyvin kustannusten, nopeuden ja laadun merkityksen tuotteiden tekemisessä. Tämä tausta antaa hyvän mahdollisuuden tuoda joitain uusia toimintatapoja ja ideoita Saabille, mutta toisaalta meidän on jatkuvasti opittava lisää elektronisen sodankäynnin alueesta ruotsalaisilta kollegoiltamme, mikä on hyvin motivoivaa insinööreillemme, sanoo Teknologiakeskuksen tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Jani Pelkonen.

- Tuki Järfällan ja Göteborgin tiimeiltä on ollut erittäin arvokasta, ja tulevaisuudessa tavoitteena on entisestäänkin lisätä yhteistyötä ja tiedonjakoa, molempiin suuntiin”, jatkaa Halme.

Tähtäimessä keskittyminen isompiin projektikokonaisuuksiin

adapt-fast-stay-relevant.jpg

Tampereen Teknologiakeskus näkee jatkossa vahvuutensa nykyistä isompien, yhtenäisten projektikokonaisuuksien parissa.

- Isompien projektikokonaisuuksien saaminen mahdollistaa meille niin sanotun orgaanisen kasvun. Emme halua palkata vain irrallisia ihmisiä, vaan luoda toimivan, yhteen hiileen puhaltavan tiimin, joka työskentelee yhteisten projektien parissa, Pelkonen kertoo.

Samalla hän näkee kokonaisvaltaisen tuotekehitysyksikön tukevan myös Saabin kasvua ja strategiaa paremmin sekä vahvistavan Saabin asemaa paikallisten asiakkaiden suuntaan.

- Tuotekehitysyksikön avulla on mahdollista etsiä uusia asiakkaita ja toimialoja, mikä luo Saabille uusia kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Paikallisen tuotekehitysyksikön avulla pystymme palvelemaan myös kotimaisia asiakkaitamme paljon paremmin, Pelkonen summaa.

Teknologiakeskuksen nykyiset toimitilat Tampellan alueella alkoivat käydä pieneksi kasvavalle tiimille ja tuotekehitysyksikkö muutti maaliskuussa 2020 uusiin, täysin remontoituihin tiloihin, jotka takaavat riittävät ja modernit tilat suunnitellulle ja paraikaa toteutusvaiheessa olevalle, merkittävälle kasvulle.

- Toimitilat on suunniteltu ja toteutettu tuotekehitystiimin toiveiden mukaisesti. Huippuvarustellut, asiantuntijoiden vaatimusten mukaan räätälöidyt laboratoriotilat takaavat korkeatasoiset työskentelyolosuhteet pitkälle tulevaisuuteen. Uuteen laboratorioon hankittu laitteisto edustaa ehdottomasti teknologisen kehityksen kärkeä.

Tiivistä tutkimustyötä Aalto-yliopiston kanssa

Tampereen Teknologiakeskuksen tuotekehitystyötä lujittaa myös tiivis yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa.

Tutkimusyhteistyöhankkeessa työskentelee noin 30 henkilöä keskittyen muun muassa kognitiivisiin järjestelmiin, mikroaalto- ja sensoriteknologiaan sekä hydroakustiikkaan. Kymmenvuotisen hankkeen tavoitteena on yli 20 uuden tohtorin valmistuminen sekä hyödyntää tutkimustuloksia mahdollisimman laajasti osana tuotekehitystä. Saab on sitoutunut investoimaan 20 miljoonaa euroa tutkimusyhteistyöhön Aalto-yliopiston kanssa.

- Meillä on erittäin vahva yhteistyö yliopiston ja tutkimuksen kanssa, ja se on asia, joka pitkässä juoksussa on meidän eduksemme. Meillä on kova tahtotila integroida opiskelijat osaksi tuotekehitystä, koittaa saada heidät viihtymään ja osaksi tuotekehityshankkeita tulevaisuudessa. Totta kai aina parempi, jos jo tutkimushankkeista löydämme hyötyä yrityksen kannalta, Pelkonen kuvailee.

Voitettujen kilpailutuksien myötä lisää vastuualueita

laivue2020_nelja_saaristossa_20190131_supersize.jpg

Laivue 2020 -hanke, jonka voiton myötä Saab toimittaa Suomen merivoimien uusiin Pohjanmaa-luokan aluksiin taistelujärjestelmät, laajentaa Teknologiakeskusta entisestään. Tampereelle perustettava, taistelunjohtojärjestelmiä kehittävä ja ylläpitävä 9LV Operaatiokeskus tulee toimimaan Teknologiakeskuksen osana ja tiiviissä yhteistyössä asiakkaan, eli Puolustusvoimien kanssa. 

- Suomessa huoltovarmuus on kriittistä puolustuksen toimivuuden kannalta ja olemme täällä turvaamassa myös sitä, Pelkonen sanoo.

Työntekijät ovat kaiken kasvun ja kehityksen kulmakivi

Tampereen Teknologiakeskuksen vahvuutena nähdään pienen toimiyksikön ketteryys, mikä kolmikymmenhenkisessä, kasvavassa keskuksessa syntyy sujuvan yhteistyön, tiimin keskinäisen kemian ja selkeän vastuunjaon tuloksena. Hyvä työnantajamaine johtaa työntekijöiden pysyvyyteen, mutta myös siihen, että Saab kiinnostaa uusia osaajia.

brandphoto_saabgroup_premium_0036.jpg

- Suomessa nähdään, että meillä on edelleenkin mahdollisuus kasvaa toimialallamme. Se on nähty, kun on laitettu paikkoja auki, että meille hakee päteviä hakijoita. Tämä toimiala kiinnostaa insinöörejä, Pelkonen kertoo.

Tampereen Teknologiakeskuksessa ajatellaan kokonaisvaltaisesti loppuasiakasta ja uusien hankkeiden tuomia liiketoimintamahdollisuuksia. Työn arjessa se tarkoittaa sitä, että työntekijät ja insinöörit eivät tuijota vain omaa lokeroaan, vaan miettivät uusia kasvusuuntia ja sitä, mitä nykyinen osaaminen voisi mahdollistaa. Teknologiakeskus on jo tänä päivänä valjastettu Saabin liiketoiminnan uusien kasvu- ja kehityssuuntien tarpeisiin, eli lähivuosina on luvassa jatkuvasti kasvavia rekrytointitarpeita. Tampereella kehitetään siis tulevaisuuden teknologiaa jo tänään.