Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
saab-aesa-fighter-radar---saab-9568-photo-peter-liander.jpg

Forskning

Ett samarbetsavtal mellan Saab och Aalto-universitetet undertecknades 2017. Efter det har man redan startat 11 forskningsprojekt som är särskilt inriktade på utveckling av sensorteknik och artificiell intelligens. Viljan och passionen att lösa problem som Saab inte kan lösa själva ses som Aalto-universitets styrka.

Det började med ett besök av kungen. Traditionellt brukar Saab välja samarbetspartner bland universiteten inom Sverige, men Carl Gustavs statsbesök i Finland år 2015 ändrade riktningen. 

”På besöket upptäckte man Aalto-universitetets potential för Saab på kritiska områden, och man började titta på samarbetsmöjligheter”, säger Saabs forskningschef Petteri Alinikula.

Saab är noggranna med vilka universitet de inleder långsiktiga samarbete med. Just långsiktigheten är viktigt för Aalto-universitetet, då det även skapar nya möjlighter för internationellt nätverkande. . Alinikula har ansvarat för samarbetet nästan från start.

”Med ett samarbetsavtal på minst tio år och 20 miljoner euro i ursprunglig investering är Saabs modell exceptionell i det finska forskningssamarbetet. Långsiktigheten tar bort pressen att fiska efter snabba resultat och man kan fokusera på att lösa problem”, säger Alinikula inledningsvis.

20 nya doktorander till kritiska områden för Saab

En av Aalto-universitets fördelar är kompetens över hela linjen på områden som är viktiga för Saab, såsom forskning inom sensorteknologi och artificiell intelligens. Exempelvis passar Aalto-universitetets kunskaper inom sensorteknologi väl in med Saabs radar- och underrättelseproduktutveckling. De grundläggande teknologierna i bakgrunden är mikrovågsteknik och signalhantering. Forskningen inom dessa områden har i Finland redan varit på en hög nivå tack vare finska toppföretag inom informationsteknik.

Även samarbetsprojekt inom artificiell intelligens pågår. Det är viktigt för Saab att utveckla AI, då det möjliggör snabbt automatiserat beslutsfattande med hjälp av stora datamängder. Den grundläggande forskningen i metoder inom artificiell intelligens är på hög nivå inom Aalto-universitetet, då det har utvecklats i årtionden på den tidigare Tekniska Högskolan som numera tillhör Aalto-universitetet.

Målet med samarbetet är att få minst 20 nya doktorander till Saab inom kritiska områden.

”Så kallade Industrial PhD-studerande är på Saabs lönelistor, men har forskning på universitetet som sitt huvudsakliga arbete. Dessutom bedriver de med någon mindre procentandel även ordinarie produktutveckling för Saab. Modellen gör det möjligt att lära sig verksamheten i företagets produktutveckling redan under studierna. Dessa platser är eftertraktade, för utöver forskning inriktad på en examen har den studerande redan en fast anställning på ett industriföretag”, säger Alinikula.

Samarbetet innefattar för närvarande 11 forskningsprojekt, i vilka fyra Industrial PhD-doktorander samt doktorander och magisterstuderande från Aalto-universitetet deltar. I forskningen deltar även post doc-forskare, professorer och andra mer erfarna forskare i att handleda de studerande. I sin helhet arbetar för närvarande en grupp på cirka trettio personer i Saabs och Aalto-universitetets gemensamma forskningsprojekt.

”Den önskade omfattningen för forskningen har uppnåtts på några år, men naturligtvis kommer det fler forskningsämnen fortlöpande”, berättar Alinikula.

Man har inte hittat forskare på doktorsnivå för alla forskningsämnen, men Alinikula har tillförsikt även när det gäller de magisterstuderande. ”Självklart hoppas vi att de här lovande studenterna som gör sitt diplomarbete ska fortsätta sin forskning i ämnen som är kritiska för oss som doktorander. Det är i vårt intresse att samarbetet förbereder såväl magister- som doktorsstuderande för produktutvecklingen och att de utexaminerade doktorerna även efter examen bidrar till Saab”, säger Alinikula.

brandphoto_saabgroup_premium_0040.jpg
Artikel

Nytta för samhället i såväl 5G-enheter som medicinska diagnoser

Henri Kähkönen påbörjade sin forskning i antenngrupperna på området millimetervågor, som gjordes för Aalto-universitetet i samarbete med Saab. Nu förädlar Kähkönen forskningen som Industrial PhD -studerande. Syftet är att utreda hur antenner på området millimetervågor kan utnyttjas inom elektroniken. Med andra ord undersöker Kähkönen kommunikationen mellan olika enheter.

Nytta för samhället i såväl 5G-enheter som medicinska diagnoser
belongwithpurpose2340.jpg
Artikel

Bättre resultat med långsiktig forskning

Det långsiktiga samarbetet betraktas som en fördel för såväl Saab som Aalto-universitetet. När avtalen är på plats är det lättare att fortsätta till en ny undersökning efter den föregående än i ett mer projektbetonat samarbete.

Bättre resultat med långsiktig forskning