Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
AI

Saab Teknologiakeskuksessa kehitetään tulevaisuuden huipputeknologiaa

Saab Teknologiakeskus tarjoaa kiinnostavan yhdistelmän innovatiivista startup-henkisyyttä ja suuren yhtiön tarjoamia pitkän aikavälin näkymiä.

Vuonna 2018 Tampereella toimintansa aloittanut Teknologiakeskuksemme on osa Saabin globaalia tuotekehitystä ja tuotantoa. Keskuksessa kehitetään uusia, innovatiivisia ratkaisuja, joilla taataan yhteiskunnan turvallisuutta. Kokenut tiimi osaajia on jo löytänyt keskuksesta paikkansa, orgaanisen kasvun myötä myös uusille asiantuntijoille on jatkuvasti tarvetta.

brandphoto_stc_labra.jpg

Saab Teknologiakeskus on edistyksellisten elektronisen sodankäynnin ja johtamisjärjestelmien tuotekehitysyksikkö. Keskuksessa tehtävä työ on jopa kansainvälisellä tasolla poikkeuksellista ja haastavaa, merkityksellisyyttä lisää vielä tehtävän työn rooli osana Suomen huoltovarmuutta. 

Teknologiakeskuksen tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Jani Pelkosen mukaan keskuksessa tehtävät hankkeet tarjoavat mahdollisuuksia oman osaamisen kasvattamiseen jopa todella kokeneille alan ammattilaisille. 

– Tuotekehityksen kohteena olevat teknologiahaasteemme ovat sellaisia, joita pääsee tekemään hyvin harvassa paikassa maailmassa. Meillä voikin kehittyä ammatillisesti, vaikka taustalla olisi jo kymmeniä vuosia alalla. Tämä on selvästi yksi tekijä, joka houkuttelee työntekijöitämme, hän kuvailee. 

Tuotekehityksen kohteena olevat teknologiahaasteemme ovat sellaisia, joita pääsee tekemään hyvin harvassa paikassa maailmassa. Meillä voikin kehittyä ammatillisesti, vaikka taustalla olisi jo kymmeniä vuosia alalla. Tämä on selvästi yksi tekijä, joka houkuttelee työntekijöitämme.
Jani Pelkonen, tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja

Mielekkyyttä työhön tuo myös oman tuotekehityksen luoma pitkäjänteisyys. Tuotteen elinkaaren pääsee parhaimmillaan näkemään koko pituudeltaan, tuotekonseptin ideoinnista tuotantoon, loppukäyttäjälle toimittamiseen sekä käyttöönoton jälkeisen asiakastyytyväisyyden varmistamiseen. 

Pelkonen kiittää Saabin ylempää johtoa keskuksen saamasta luottamuksesta ja siitä, että Tampereelle on saatu lyhyessä ajassa merkittäviä projektikokonaisuuksia Saabin tuoteportfoliosta. 

– Tämä on totta kai huippuosaavan tiimimme ansioita. Olemme itse onnistuneet pääsemään tilanteeseen, jossa meille voidaan antaa todella mielenkiintoisia hankkeita. 

Tärkeä osa keskuksen toimintaa ovat myös tiiviit kumppanuussuhteet muiden teknologia-alan yritysten kanssa. Teknologiakeskuksessa nähdään, että verkostoituminen tuo vauhtia alan tuotekehitykseen laajemminkin, mikä tukee myös koko Suomen kilpailukykyä. 

Vastuuta, hyvää henkeä ja korkealaatuiset työskentelyolosuhteet

Pelkonen kuvailee, että Teknologiakeskuksen työyhteisöä leimaa ennen kaikkea ammattiylpeys ja hyvä tiimihenki. Pelkosen mukaan harkitun roolituksen kautta oma porukka voi toimia kuin sveitsiläinen kello.

brandphoto_saabgroup_premium_0067.jpg
Teknologiakeskuksen tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Jani Pelkonen.

– Olemme onnistuneet roolittamaan tuotekehitystiimit todella hyvin ja pystyneet maltillisellakin suunnittelijamäärällä toimittamaan hankkeet maaliin hyvällä laadulla ja ajallaan. Sen kautta syntyy onnistumisia, joita on myös mukavaa jakaa yhdessä. 

Asiantuntijat arvostavat myös saamaansa vastuuta ja työrauhaa. Omien työntekijöiden luotetaan hoitavan työnsä parhaalla tavalla. Uusien työntekijöidenkään ei tarvitse pelätä hyppyä tuntemattomaan, koska ympärillä on paljon kokemusta ja halu tukea ja jakaa osaamista on osa tiimin luonnollista toimintatapaa. 

– Tarjoamme aina turvallisen paikan hypätä mukaan, Pelkonen kuvailee. 

Työviihtyvyyttä ja työn sujuvuutta luovat myös huipputasoiset tuotekehitysolosuhteet, jotka on luotu puhtaalta pöydältä täysin keskuksen tarpeita varten ja tuotekehitystiimin toiveita vastaamaan. Esimerkiksi laboratorio laitteistoineen edustaa alansa huippua. Taloudellinen varmuus ja työoloihin tehtävät investoinnit luovatkin vakautta työhön. 

– Olemme toisaalta tuotekehitysyksikkönä startup-henkinen, mutta samaan aikaan meillä on varma taloudellinen selkänoja ja pitkäjänteisiä tulevaisuudensuunnitelmia. Tämä on tuotekehityksen ammattilaisille ideaali tilanne, Pelkonen kuvailee. 

Tilaa uusille osaajille

Teknologiakeskus on koko toiminta-aikansa kasvanut orgaanisesti ja kasvunäkymät ovat edelleen hyvät. Hyville hankkeille ei koskaan haluta sanoa ei, joten uusia työntekijöitä haetaan tälläkin hetkellä. 

Teknologiakeskuksen nykyiset työntekijät edustavat alansa huippuja ja Pelkonen kuvaileekin onnekkaaksi, että heidät on saatu houkuteltua keskukseen töihin. Koska kokeneiden asiantuntijoiden kova ydin toimii erinomaisesti, voidaan nyt laajentaa myös tuoreempiin kykyihin.

9LV operators
Saab Teknologiakeskuksen johtamisjärjestelmäyksikkö vastaa ympäri maailman käytössä olevien johtamisjärjestelmiemme jatkuvasta kehittämisestä. Yksiköllä on tärkeä rooli myös Suomen merivoimien huoltovarmuuden ylläpidossa.

– Jatkossa panostamme siihen, että voimme myös kouluttaa uusia työntekijöitämme ja pyrimme lisäämään näkyvyyttämme esimerkiksi yliopistomaailmassa. Emme siis ainoastaan hae kokemusta kartuttaneita työntekijöitä, vaan tarjoamme kasvualustan myös uusille huipputekijiöille. 

Työnhakijoilta toivotaan erityisesti uskallusta hypätä pois mukavuusalueelta ja ottaa vastaan haasteita myös ydinosaamisensa ulkopuolelta. 

– Olemme pieni porukka ja haluamme toimia tehokkaasti ilman siiloja. Sen takia meillä ei joudu, vaan pääsee ottamaan suunnittelutasolla monenlaisia vastuita ja näkemään projektin elinkaaren aikana vaihtelevia haasteita. Tätä pidetään työntekijöidemme joukossa hyvin positiivisena asiana, Pelkonen kiteyttää. 

adapt-fast-stay-relevant.jpg

Saab Teknologiakeskus

Teknologinen kehitys yhdistettynä jatkuvasti muuttuvaan turvallisuusympäristöön vaatii määrätietoista ja jatkuvaa tiedon ja taidon soveltamista sekä uusia innovaatioita. Tästä syystä panostamme peräti neljänneksen liikevaihdostamme tutkimus- ja kehitystyöhön. Insinöörimme ennakoivat työssään jatkuvasti huomista ja kehittävät uusia mullistavia ratkaisuja yhteiskuntiemme turvallisuuden takaamiseksi.

Lue lisää
otaniemi0514_2_original.jpg

Saabin ja Aalto-yliopiston mittava tutkimusyhteistyö poikii suomalaisia innovaatioita

Yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa on johtanut uusiin innovaatioihin. Syyskuussa 2021 Saab investoi 3 miljoonaa euroa lisää yhteistyöhön uusilla tutkimusalueilla.

Lue lisää