Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

En del av | Sverige

Vi på Saab är en del av så mycket mer än vad du tror. En del av att du kan höja din röst och leva som du vill. Genom att tillverka världsledande produkter till försvaret är vi en del av att skapa tryggare samhällen och förutsättningar för hållbar utveckling. Vill du veta mer eller är du nyfiken på att bli en del av Saab?

En del avSverige

Vi är den dagliga arbetsplatsen för drygt 17 000 medarbetare och finns på över 30 orter i Sverige. På kartan kan du ta del av vad vi gör på några av dessa orter.

Välj plats
    Lediga tjänster i

    Därför gjorde vi | En del av

    Med den här kampanjen vill vi bredda bilden av Saab i Sverige och visa vad som driver oss i vårt arbete. Många kopplar fortfarande ihop oss med biltillverkning, en verksamhet som avvecklades redan 1996.

    Osäkerheten som råder på många håll i världen, sedan Rysslands invasion av Ukraina, har placerat försvarsfrågor högre på agendan och gjort vårt syfte som företag allt mer relevant. Det har gjort vårt rekryteringsbehov större än tidigare, det är därför direkt avgörande för vår verksamhet att vi når ut till potentiella medarbetare. Saab är en lokal arbetsgivare, likväl som global, och vi finns på plats på över 30 orter i Sverige. 

    ”En del av” är vårt sätt att visa allmänheten vilka vi är, vad vi gör och varför vi gör det. Att vi är en del av samhället, en del av respektive ort som vi verkar på och en del av Sverige och hela landets försvar.