Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab Security Talks

Saab Security Talks är ett återkommande forum där vi belyser händelser och frågor som berör säkerhet, försvar, omvärld och innovation. Genom Saab Security Talks vill vi bidra till att lyfta nya och viktiga perspektiv i aktuella debatter.
adobestock_7170735.jpeg
210510-sst4-16x9-cover.jpg

Vem kontrollerar Östersjön? Rysslands ambitioner, förmågor och Sveriges försvar

Under hösten eskalerade spänningarna och den militära aktiviteten runt Östersjön till en nivå som fick Försvarsmakten att inleda beredskapsinsatser i sydöstra och mellersta Östersjön. Nya oroligheter i Ryssland och stora truppförflyttningar ökar osäkerheten ytterligare.

Sändningsstart, tisdag 11/5 klockan 15.00