Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
almedalen-banner.jpg

Träffa Saab under Almedalen

Varje år samlas politiska företrädare, organisationer, företag och medborgare i Visby för Almedalsveckan. Under några dagar diskuteras viktiga samhällsfrågor i världens största demokratiska mötesplats.

Det osäkra omvärldsläget har inneburit ett allt mer ökat fokus på programpunkter kopplat till försvar och säkerhet. Saab som samhällsaktör vill vara delaktiga i att bidra med information och perspektiv kring den snabba omvälvning på försvars- och säkerhetsområdet som nu sker globalt men även regionalt och nationellt.

Saab anordnar under veckan ett antal seminarium och programpunkter samtidigt som företrädare från Saab medverkar i externa sammanhang. Observera att schemat för Saabs seminarier och deltagande uppdateras kontinuerligt. 

Vill du komma i kontakt med Saab inför, under och efter Almedalsveckan går det bra att kontakta oss via formuläret nedan.

Saabs egna seminarier

Titel
Beskrivning
Detaljer
Beskrivning

Sverige har genomgått en omvälvande säkerhetspolitisk förflyttning som svar på den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina. Vilka värdefulla erfarenheter från kriget i Ukraina går att tillämpa i Sverige och vilka nya insikter tar svenska aktörer med sig in i Nato?

Detaljer

Tid: Tisdag 16.00 - 17.00

Plats: Klinttorget 4, Gotland Soldathem

Typ: Samtal

Språk: Svenska

Förtäring: Nej

Kontaktperson: Johan Brorsson, Saab AB

Deltagare: Ewa Skoog Haslum, Jens Mattsson, Mats Wicksell, Katarina Tracz (moderator).

Titel

Lever Sverige upp till Natos hållbarhetskrav?

Beskrivning

Lever Sverige upp till Natos högt ställda krav avseende hållbarhet och klimatanpassning? Det svenska Nato-inträdet skapar unika förutsättningar för att stärka försvarets bidrag till det hållbara och motståndskraftiga samhällsbygget. Vilka är de strategiska utmaningarna och var ska resurserna fokuseras? Vilka är de säkerhetspolitiska vinsterna av stärkt hållbarhet i försvaret?

Detaljer

Tid: Tisdag 15.30 - 16.30

Plats: Diplomat Garden Strand Hotel

Språk: Svenska

Förtäring: Nej

Kontaktperson: Johan Brorsson, Saab AB

Deltagare: Viktor Wallström, Kommunikations- och hållbarhetsdirektör Saab, Eva Axelsson, Hållbarhetschef Saab.

Titel

Samverkan för en försvarsförmåga i världsklass.

Beskrivning

Hotbild och behov av försvarsförmåga förändras över tid. Samarbete mellan försvar, industri och akademi har givit Sverige en försvarsförmåga i världsklass. Hur ska Sverige bibehålla och utveckla denna förmåga som medlem i Nato?

Detaljer

Tid: Onsdag 14.40 - 15.10

Plats: Strandvägen 4, Strands veranda

Typ: Seminarium/föreläsning

Språk: Svenska

Förtärning: Nej

Kontaktperson: Robert Hell, Aerospace Almedalen & Göran Berlemo, Saab.

Deltagare: Johan Segertoft, Peter Nilsson.

Titel

Utan handel stannar Sverige – marinens roll för sjöfarten.

Beskrivning

Marinens roll för sjöfarten är en viktig samhällsfråga som påverkar hela samhället. Möjlighet till utrikeshandel bidrar till en vanlig vardag men kräver samtidigt det yttersta av operativa förmågor för att upprätthålla.

Detaljer

Tid: Torsdag 13.00 - 13.45

Plats: Hamngatan 1, Trägråden (Maritim Mötesplats)

Typ: Samtal

Språk: Svenska

Förtäring: Nej

Kontaktperson: Johan Brorsson, Saab AB

Deltagare: Anders Hermansson,  Håkan Verell, Paula Wallenburg (TCB), Minou Sadeghpour (moderator).

Övriga Seminarier och deltagande

Saab deltar även på flertalet andra tillfällen under almedalsveckan. Nedan hittar du samtliga sessioner.
Titel
Beskrivning
Detaljer
Titel

Näringslivet i totalförsvaret – hur bygger vi beredskap och skapar motståndskraft?

Beskrivning

Samhället måste fungera både i vardag, kris och ytterst krig. Hur samverkar och hanterar verksamheter, såsom påverkanskampanjer, fake news och cyberattacker?

Detaljer

Tid: Tisdag 07.30 - 08.45

Plats: Klinttorget 4, Gotland Soldathem

Typ: Seminarium/föreläsning

Språk: Svenska

Förtäring: Ja

Kontaktperson: Anna Sigurdsson Schedin, Combitech AB

Medverkande: Jessica Öberg VD Combitech, Per-erik NIlsson Forskare Totalförsvarets forskningsinstitut, Patrik Sandgren Näringspolitisk expert Teknikföretagen, Caroline Thunved Generalsekreterare Sveriges Kommunikatörer.

Beskrivning

Tillgången till metaller och mineral är inte bara avgörande för Europas klimatambitioner utan också för vår säkerhet och självständighet. Det ligger bakom EU:s nya Critical Raw Materials Act. Där pekas nyckelsektorer ut som särskilt beroende av kritiska råmaterial: energi-, försvar- och rymdindustri.

Detaljer

Tid: Onsdag 11.30 - 12.15

Plats: Hamngatan 3, Svenskt Näringslivs trädgård.

Typ: Panelsamtal

Språk: Svenska

Förtäring: Nej

Kontaktperson: Emma Härdmark, Svemin

Medverkande: Sara Modig Statssekreterare åt Energi- och näringsminister Ebba Busch, Jan Moström VD LKAB, Andreas Regnell Chef Strategic Development Vattenfall, Karin Comstedt Webb Hållbarhetschef och Vice VD Heidelberg Materials,
Karin Holmqvist Head of strategy and sust business Swedish Space Corporation SSC,
Fredrik Hassel Senior Public Affairs Advisor Saab AB, Maria Sunér VD Svemin, Emma Härdmark Moderator / kommunikationschef Svemin.

Beskrivning

Universitet och högre utbildning har visat sig vara nyckel till att svenska städer och samhällen växer. Genom att locka till sig både studenter och företag har universitet och högskolor blivit motorer för regional utveckling. Hur ska universiteten klara tillgodose företagens kompetensbehov framåt?

Detaljer

Tid: Onsdag 13.00 - 13.45

Plats: Trappgränd 4.

Typ: Panelsamtal

Språk: Svenska

Förtäring: Nej

Kontaktperson:  Maria Björk Hummelgren, Östsvenska Handelskammaren

Medverkande: Henrik Dahlström Moderator och VD Handelskammaren i Jönköpings län, Lena Miranda VD Linköping Science Park, Måns Svensson Rektor Jönköping University, Peter Engberg Vice President and Head of Strategy and Portfolio CSO Saab, Per Orestig Director Shared R&D Husqvarna Group, Ahmad Eid (M) kommunalråd Nyköpings kommun, Niklas Sigvardsson (S) riksdagsledamot utbildningsutskottet.

Beskrivning

Hur löser vi de komplexa utmaningarna och möjligheterna som uppstår kopplade till Sveriges totalförsvarsförmåga i ljuset av aktuella händelser i omvärlden?

Detaljer

Tid: Onsdag 13.00 - 13.50

Plats: Nygatan 1.

Typ: Samtal

Språk: Svenska

Förtäring: Nej

Kontaktperson:  Jenny Johansson, Business Region Örebro.

Medverkande: Freddy Jönsson Hanberg Ordförande Totalförsvarsstiftelsen, Göran Eriksson VD Göteborgs hamn, Thord Andersson Verksamhetsledare Västra stambanegruppen, Anders Wallinder Avdelningschef Energiberedskap Energimyndigheten, Jonas Albertson CTO Epiroc, Johan Markström Head of Business Support Saab Business Area Dynamics, Olof Molander Inköpsdirektör ADDA.

Beskrivning

Hur säkerställer vi att vi har rätt kompetens för att möta kraven från NATO och vårt totalförsvar? Vi måste ta hänsyn till den ökade efterfrågan, höjda krav och den höjda statusen som kan leda till en positiv inverkan på rekryteringen, men också till förändringar i lönenivåer och arbetskraftens dynamik.

Detaljer

Tid: Onsdag 15.00 - 15.50

Plats: Nygatan 1.

Typ: Samtal

Språk: Svenska

Förtäring: nej

Kontaktperson: Jenny Johansson, Business Region Örebro.

Medverkande: Freddy Jönsson Hanberg Ordförande i Totalförsvarsstiftelsen, Johan Schnürer Rektor Örebro universitet, Ylva Navér HR- och kommunikationsdirektör FMV - Försvarets materielverk, Marcus Andersson VD Future Place Leadership,
Li Ljungberg Näringspolitisk expert inom talangattraktion Teknikföretagen, Helena Wäreby Head of HR Saab Business Area Dynamics.

Beskrivning

Hur kan kommande forsknings- och innovationsproposition bidra till både konkurrenskraft, omställning och försvarsförmåga? Den globala industripolitiska och försvarspolitiska utvecklingen pekar åt ett håll: behovet av teknologiskt övertag för att kunna bygga konkurrenskraft och försvarsförmåga.

Detaljer

Tid: Onsdag 16.00 - 16.40

Plats: Donnersgatan 2

Typ: Seminarium/Föreläsning

Språk: Svenska

Förtäring: Nej

Kontaktperson: Virpi Hagberg, Teknikföretagen

Medverkande: Christian Levin VD och koncernchef Scania och Traton, Michael Johansson VD Saab, Michael Claesson chef för försvarstaben Försvarsmakten, Darja Isaksson Generaldirektör Vinnova, Erik Ekudden CTO Ericsson.

Titel

Livslångt lärande säkerställer svensk konkurrenskraft

Beskrivning

Tillgång till kompetens är ett grundläggande behov för svenskt näringsliv för att förbli konkurrenskraftigt, behålla spets inom forskning och utveckling i Sverige och inte minst för att klara av den gröna och digitala omställningen.

Detaljer

Tid: Fredag 10.00 - 11.00

Plats: Framtidens trädgård, Klosterbrunnsgatan 5.

Typ: Paneldebatt

Deltagare: Magnus Ahlström, Vice President Saab Global Innovation Group Strategy, Saab AB och beredningsgrupp Avancerad Digitalisering. Oliver Rosengren Riksdagsledamot (M). Jan Elvelid Head of Policy Meta Sverige och Finland.
Jan Gulliksen, Professor i Människa datorinteraktion KTH. Ulrika Lindstrand, Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Moderator: Ulrika Lindelöf, Ericsson.

Kontakta oss

GDPR