Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Technical Support - Shutterstock image

Gåvor och representation

Det råder nolltolerans mot mutor och korruption hos Saab. Vi har en mycket detaljerad och strikt policy som alla måste följa.

Affärsförmåner är en legitim del av att främja Saabs produkter och tjänster, förbättra bilden av Saab och stärka relationer och förtroende. Felaktigt hanterade gåvor och representation kan dock utgöra mutor och korruption, vilket är strängt förbjudet enligt Saabs policyer mot mutor och korruption och enligt gällande lagstiftning. Därför är varje Saab-anställd skyldig att se till att gåvan eller representationen är laglig, i enlighet med interna regler och inte orsakar obehag på något annat sätt. Kravet gäller både för att erbjuda och ta emot gåvor och representation.

I instruktionerna nämns omständigheter som kräver särskild försiktighet, t.ex. gåvor och representation i samband med offentliga tjänstemän eller gåvor och representation som regelbundet erbjuds till samma person, i samband med avtalsförhandlingar eller under en upphandlingsprocess. I instruktionerna klargörs också att gåvan eller representationen måste hanteras på ett öppet och transparent sätt och registreras korrekt i Saabs bokföring. Att erbjuda kontanter, kuponger eller gåvor och representation med oetiskt innehåll är aldrig tillåtet.

Utöver enkla förfriskningar under 200 kronor måste alla gåvor och all representation godkännas av allt från linjechefer och upp till medlemmar av ledningsgruppen, beroende på värdet av gåvan eller representationen. Frågan eskaleras om ärendet gäller offentliga tjänstemän.

Saab har utvecklat ett bedömningsverktyg till stöd för processen, t.ex. identifiering av röda flaggor. Dessutom ger företaget ytterligare vägledning genom fallstudier och scenarier.