Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
till-sjoss-gtd-visby.jpg

Till sjöss

Idag bygger Saabs affärsområde Kockums nästa generations ubåtar med arbetsnamnet A26. Det är ett utvecklingsarbete som har sin bas i en mer än hundraårig tradition. Det är även här som Visbykorvetterna, som patrullerar våra kuster, byggts.

svardfisk-a26.jpg

Från Svärdfisken till världsledande ubåtsteknik

Idag bygger Saabs affärsområde Kockums nästa generations ubåtar med arbetsnamnet A26 - ett utvecklingsarbete som har sin bas i en mer än hundraårig tradition. Redan 1914 levererade Kockums sin första ubåt, som bar namnet Svärdfisken. En viktig förklaring till framgången har varit det nära samarbetet med svenska marinen och Försvarets materielverk.

Kustkorvetterna som undgår radarn

Visby-class corvettes 9LV Ceros

Visbykorvetterna som utvecklats och tillverkats på Kockums varv i Karlskrona tillhör de mest uppmärksammade landvinningarna i svensk modern teknikhistoria. Fartygen har inte bara ett speciellt utseende – de är framför allt svåra att få syn på med radar, vilket är hela poängen.

open-graph-3000-px.jpg

En ubåt i rymden

Vad är skillnaderna mellan rymd och undervattensteknologi? Eller ska vi snarare prata om likheterna?