Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
adobestock_303253334.jpeg

Alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska - Den pågående attacken på Sveriges demokrati

Annika Nordgren Christensen samtalar med desinformationsexperten Patrik Oksanen och Sveriges riksdags talman Andreas Norlén om desinformationsattacker, informationsoperationer och vilka utmaningar de demokratiska institutionerna dagligen upplever.

Befolkningen ska inte låta sig förledas utav främmande makt, tvärtom visa motståndskraft. Sverige har under de senaste åren varit utsatt för påverkansattacker från utländska och högerextrema intressen. Påverkansarbetet har varit så framgångsrikt att folkvalda, etablerade medier och många andra har propaganda som syftar till att underminera svenskarnas tilltro till politiker, myndigheter och försvarsviljan.

"Om Sverige blir angripet av ett annat land kommer vi aldrig ge upp. Alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska"
Grundläggande princip för Sverige säkerhet.

En ofta underblåst invändning kring satsningar på det svenska försvaret är att det i princip är meningslöst eftersom ”Sverige ändå inte kan försvara sig från ett angrepp”.

Det är naturligtvis precis vad en fiende vill att svenskarna ska känna.

sst-2-omslag.jpg
Patrik Oksanen, desinformationsexpert, Annika Nordgren Christensen, försvars- och säkerhetspolitisk moderator och Andreas Norlén, Sveriges riksdags talman.

I samband med coronapandemin så varnar nu SÄPO för att desinformationattackerna mot Sverige ökar ifrån främmande makter.

Hur ser attackerna ut och vad vill man åstadkomma? Hur påverkas Sverige av desinformation och polarisering? Hur stark är Sveriges demokratiska motståndskraft? Hur bör Sverige försvara sig?

Saab Security Talks
Den pågående attacken på Sveriges demokrati

Annika Nordgren Christensen samtalar med desinformationsexperten Patrik Oksanen och Sveriges riksdags talman Andreas Norlén om desinformationsattacker, informationsoperationer och vilka utmaningar de demokratiska institutionerna dagligen upplever.

Video - 01:02:00