Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
9LV Combat Management System

Innebär Coronakrisen ett ökat militärt hot mot Sverige?

Annika Nordgren Christensen samtalar med Carl Bildt och Björn von Sydow om coronakrisens påverkan på svensk säkerhet.

Coronapandemin slår brett och hårt på en global nivå. Världen och Sverige efter coronakrisen kommer att se annorlunda ut. Den internationella maktbalansen förändras och det pågår en viktig diskussion om krisberedskap, civilt och militärt försvar. Säkerhetspolitiska förändringar och utmaningar kan väntas i spåren av coronakrisen.

sst-1-omslag.jpg
Carl Bildt, tidigare stats- och utrikesminister, Annika Nordgren Christensen, försvars- och säkerhetspolitisk moderator och Björn von Sydow, tidigare försvars och näringsminister.

Säkerhetspolisen konstaterar en ökning av främmande makts aktiviteter för att försvaga Sverige de senaste åren och varnar för att coronapandemin skapar nya sårbarheter i säkerhetskänsliga verksamheter samt förstärker de sårbarheter som redan finns, vilket kan utnyttjas av främmande makt.

Aspekter så som arbetslöshet, ekonomi, oljepris, desinformation, strategiska uppköp och ökad aggression inverkar på hur säkerhetspolitiken kan komma att påverka Sverige. Hur kommer stormakter som USA, Kina, EU och Ryssland agera i tider av oro och maktförskjutning? Vad innebär förändringar i vårt närområde för Sveriges säkerhet och hur bör en sådan hotbild mötas?

Saab Security Talks
Innebär Coronakrisen ett ökat militärt hot mot Sverige?

Annika Nordgren Christensen samtalar med Carl Bildt och Björn von Sydow om coronakrisens påverkan på svensk säkerhet.

Video - 01:01:29