Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
adobestock_309723137.jpeg

Komplexa hot och svåra vägval – vilka utmaningar står försvaret inför?

Katarina Tracz samtalar med författarna till boken Vägval: framtiden för svensk säkerhet – Zebulon Carlander och Michael Claesson. Marinchef Ewa Skoog Haslum kommenterar bokens innehåll och resonemang.

I boken Vägval resonerar Zebulon Carlander och Michael Claesson om den nya hot- och förmågemiljön som Sverige står inför. 

Hur ska vi använda oss av autonoma system och artificiell intelligens i försvaret av Sverige? Vilken roll spelar rymden för svensk säkerhetspolitik? Vilka utmaningar står cyberförsvaret inför? Vilka nya samarbetsmönster ser vi i försvarspolitiken? Hur kan ett hållbarhetsperspektiv stärka försvaret?

Ovan nämnda och fler vägvalsfrågor behandlas i boken Vägval och i Saab Security Talks.

Deltagare:

  • Zebulon Carlander, Programansvarig säkerhetspolitik vid Folk och Försvar
  • Michael Claesson, Generallöjtnant och insatschef
  • Ewa Skoog Haslum, Konteramiral och marinchef
  • Katarina Tracz, Försvars- och säkerhetspolitisk moderator

 

Saab Security Talks
Komplexa hot och svåra vägval – vilka utmaningar står försvaret inför?

Katarina Tracz samtalar med författarna till boken Vägval: framtiden för svensk säkerhet – Zebulon Carlander och Michael Claesson. Marinchef Ewa Skoog Haslum kommenterar bokens innehåll och resonemang.

Sändes 2021-12-21

Video - 01:05:12