Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
HSM Södermanland submarine Öresund 2017

Oro på Östersjön och i svenska städer - Sveriges yttre och inre säkerhet

Annika Nordgren Christensen samtalar med överbefälhavaren Micael Bydén och säkerhetspolischefen Klas Friberg om Sveriges yttre och inre säkerhet.

Läget i världen är instabilt, konfliktfyllt och svårt att förutse. Flera konflikter har blossat upp i vårt närområde. Försvarsmakten anser att den rådande aktiviteten i Östersjöområdet inte upplevts sedan kalla krigets dagar.

Främmande makts underrättelseverksamhet har intensifierats de senaste åren. Cyberspionage används för att stjäla information i en sådan omfattning att det skadar Sveriges säkerhet.

sst-3-omslag.jpg
Annika Nordgren Christensen, försvars- och säkerhetspolitisk moderator, Micael Bydén, överbefälhavare och Klas Friberg, säkerhetspolischef.

Skjutningar, gängkriminalitet och en förhöjd hotnivå skapar otrygghet runtom i Sverige, och europeiska länder skakas åter av terrorattacker.

Hur möter vi en allt oroligare samtid, med ökat yttre och inre hot? Vad krävs för att säkra vår demokrati och vårt öppna samhälle? Hur påverkar kriminaliteten vår sammanhållning och försvarsvilja? Hur utnyttjar Ryssland och andra den inre oro som råder i Sverige?

Hur samverkar Säkerhetspolisen och Försvarsmakten för att göra Sverige tryggt från yttre och inre hot?

Det är några av de frågeställningar som kommer att avhandlas under seminariet.

Saab Security Talks
Oro på Östersjön och i svenska städer - Sveriges yttre och inre säkerhet

Annika Nordgren Christensen samtalar med överbefälhavaren Micael Bydén och säkerhetspolischefen Klas Friberg om Sveriges yttre och inre säkerhet.

Sändes 2020-11-19

Video - 01:05:12