Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
adobestock_7170735.jpeg

Vem kontrollerar Östersjön? Rysslands ambitioner, förmågor och Sveriges försvar

Annika Nordgren Christensen samtalar med de tre försvarsgrenscheferna: Ewa Skoog Haslum, marinchef, Karl Engelbrektson, arméchef, Carl-Johan Edström, flygvapenchef samt Johan Norberg, Rysslandsansvarig, Totalförsvarets forskningsinstitut om säkerhetsläget kring Östersjön, med fokus på Sveriges försvar i förhållande till Rysslands ambitioner och förmågor.

Under hösten eskalerade spänningarna och den militära aktiviteten runt Östersjön till en nivå som fick Försvarsmakten att inleda beredskapsinsatser i sydöstra och mellersta Östersjön. Ryssland har de senaste åren visat allt tydligare maktambitioner för Östersjön. Man har demonstrativt visat närvaro med stridsfartyg, u-båtar och stridsflyg. Ryssland genomför återkommande övningar i Östersjön, ibland tillsammans med Kina.

Analytiker menar att Rysslands mål är att bygga upp förmåga att hindra fartyg och flyg att kunna nå Östersjöområdet i händelse av krig eller konflikt. Om man lyckas med det skulle man kontrollera hela regionen.

För Sverige, Finland och Baltikum innebär det att den militärstrategiska betydelsen av Östersjön ökar i takt med de ökade ryska ambitionerna.

SST4 diskuterar Sveriges förmåga kontra de ryska och säkerheten i Östersjöregionen.

Sändningen inleds med 15 minuters analys av rysk militär förmåga i Östersjöregionen. Hur ser Rysslands kapacitet att ta kontroll över Östersjön i samtliga domäner egentligen ut?

Därefter leder Annika Nordgren Christensen ett samtal med de tre försvarsgrenscheferna om säkerhetsläget kring Östersjön, med fokus på Sveriges försvar i förhållande till Rysslands ambitioner och förmågor.

Deltagare:

  • Ewa Skoog Haslum, marinchef
  • Karl Engelbrektson, arméchef
  • Carl-Johan Edström, flygvapenchef
  • Johan Norberg, Rysslandsansvarig, Totalförsvarets forskningsinstitut
  • Annika Nordgren Christensen, säkerhetspolitisk expert
Saab Security Talks
Vem kontrollerar Östersjön?

Annika Nordgren Christensen samtalar med de tre försvarsgrenscheferna: Ewa Skoog Haslum, marinchef, Karl Engelbrektson, arméchef, Carl-Johan Edström, flygvapenchef samt Johan Norberg, Rysslandsansvarig, Totalförsvarets forskningsinstitut om säkerhetsläget kring Östersjön, med fokus på Sveriges försvar i förhållande till Rysslands ambitioner och förmågor.

Video - 00:57:03