Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
IDynamics

Att leda med ett syfte

3 min read + Video

Saab är inte vilket teknikföretag som helst. När vi säger ledarskap handlar det om att leda med ett syfte – att lyfta våra medarbetare och gemensamt arbeta för att öka tryggheten för människor och samhälle.

Ekonomiansvarig på koncernnivå eller linjechef i produktion – för oss är ett bra ledarskap lika viktigt på alla nivåer. Saab söker ständigt nya talanger och framtida ledare.

"Vi brukar säga att de bästa ledarna är de som kan sin verksamhet, känner sig själva och känner sina medarbetare..."
Helena Wäreby, HR-ansvarig

- Vi brukar säga att de bästa ledarna är de som kan sin verksamhet, känner sig själva och känner sina medarbetare, eller Know your business, Know yourself, Know your people, säger Helena Wäreby som är HR-ansvarig för Saabs affärsområde.

Helena Wareby
Helena Wäreby, HR-ansvarig för Saabs affärsområde Dynamics.

Med 20 000 medarbetare i flera länder blir det många olika ledarskapsroller på alla nivåer. Vår tydliga ledarskapsfilosofi genomsyrar hela organisationen.

Know your people

En av de viktigaste delarna är ett inkluderande ledarskap som tar vara på alla medarbetare och deras kompetenser.

- En bra ledare fångar upp talanger, pushar och utmanar när det behövs och hjälper sina medarbetare att ta kliv vidare – när de är redo. En lika viktig förmåga är att främja en lärande kultur så att vi hela tiden fortsätter vara relevanta och långsiktigt hållbara, både som individer och som organisation, säger Helena Wäreby.

Det här är Saab i Karlskoga

Följ med på en resa till Saabs affärsområde Dynamics i Karlskoga. Hur ser det ut? Vad gör medarbetarna och varför?

Video - 7:55

Mycket handlar om att kunna kommunicera och ha en god förmåga att lyssna, informera och jobba med feedback.

IDynamics

- För att hitta de bästa inom varje område ser vi varje rekrytering som en möjlighet att utveckla mångfalden och skapa en miljö där man verkligen använder och drar nytta av de olika egenskaper och förmågor vi som individer har med oss. Alla har talang för något, säger Helena Wäreby.

Know yourself

För att kunna leda andra måste du känna dig själv, både dina styrkor och svagheter. Du måste förstå hur det du gör påverkar andra. Du behöver vara nyfiken och ha ett driv som gör dig öppen för ny kunskap och förändring.

- Ingen kan vara bra på allt. Bäst ledare är oftast de som är trygga i sina egna förmågor och samtidigt ödmjuka nog att inse sina egna begränsningar, som känner sig själva så väl att de vet när de behöver mer kunskap och söker hjälp av andra. Då rekryterar de rätt kompetenser och ger teamet de bästa förutsättningarna, anser Helena Wäreby.

Know your business

Kunskap och expertis inom det område där du verkar är en grundförutsättning för att förstå affären. Etik, transparens och professionalism är andra grundpelare inom vår ledarskapsfilosofi. Lika viktig är omvärldsanalysen och att förstå kundernas behov.

- För att trivas hos oss på Saab gäller det att förstå att vi finns till av en anledning. Affärsmässigheten och kundperspektivet är så nära knutet till vårt syfte att trygga och bibehålla säkerheten i det samhälle vi lever i, säger Helena Wäreby.

IDynamics

Det vi gör är viktigt och våra kunder måste kunna lita på oss och vår produkter.

- Förtroendet från våra kunder är avgörande. Lika viktigt är det att vi har ett utpräglat samarbete internt och känner fullt förtroende för varandra. Även här är ledarskapet centralt, säger Helena Wäreby.

Lead with a purpose

Saab är inte vilket företag som helst. Vi har gjort det till vårt uppdrag att leverera produkter, system och lösningar som ökar tryggheten i samhället, för dess medborgare och för dem vars jobb det är att upprätthålla säkerheten. Genom att tänja tekniska gränser och utveckla nya lösningar jobbar vi gemensamt för att göra samhället tryggt. Det är därför vi talar om att leda med ett syfte.

Mer om Saab i Karlskoga

IDynamics

Delbar teknik för smartare utveckling

Ett modulärt arbetssätt gör det möjligt att skapa nya produkter på en kortare tid till en minskad kostnad – och att göra så lite som möjligt med största möjliga utväxling. Jonas Björnsson, systemingenjör på Saab förklarar hur det funkar.

Läs mer
Gabriella

En arbetsplats med ett viktigt syfte

Att jobba på ett företag vars mål är att människor och samhällen ska vara trygga känns viktigt och för Gabriella Lagerstam, sektionschef för tändrörsmontering, är det ett centralt skäl till att hon trivs så bra på Saab.

Läs mer