Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
IDynamics

Delbar teknik för smartare utveckling

3 min read + Video

Ett modulärt arbetssätt gör det möjligt att skapa nya produkter på en kortare tid till en minskad kostnad – och att göra så lite som möjligt med största möjliga utväxling. Jonas Björnsson, systemingenjör på Saab förklarar hur det funkar.

Modularitet är ett arbetssätt där produkter delas upp i delsystem. Tanken är att moduler, som realiserar delsystem från olika produkter, har samma standardiserade gränsytor. Därmed kan de kombineras på olika sätt och bilda nya produkter. I Karlskoga, där Jonas Björnsson jobbar, utvecklas ammunition, vilket han tar som exempel.

- Ett modulärt arbetssätt är ett smart sätt att återanvända den teknik vi redan utvecklat. Om olika delsystem har en gränsyta som är gemensam för familjen, så skulle vi exempelvis kunna kombinera ett tändrör från en ammunition med en verkansdel från en annan och på så sätt skapa en ny förmåga, säger Jonas Björnsson.

IDynamics
Granatgeväret Carl-Gustaf delar samma kaliber som pansarskottet AT4, genom modularitet kan förmågorna mellan dessa överföras på ett enkelt sätt.
Carl-Gustaf M4

Modulariteten har stor påverkan på produktens hela livscykel och kan till exempel sänka totalkostnaderna tack vare minskade utvecklings- och ställkostnader.

"På sätt och vis handlar modularitet alltså om att göra så lite som möjligt och ändå få största möjliga utväxling"
Jonas Björnsson, systemingenjör

- På sätt och vis handlar modularitet alltså om att göra så lite som möjligt och ändå få största möjliga utväxling. Mer resurser läggs istället på att utveckla nya högkvalitativa realiseringar av delsystem, säger Jonas Björnsson.

Det här är Saab i Karlskoga

Följ med på en resa till Saabs affärsområde Dynamics i Karlskoga. Hur ser det ut? Vad gör medarbetarna och varför?

Video - 7:55

När en modul av ett delsystem ska kunna användas i flera olika produkter måste kraven för alla dessa produkter beaktas redan vid kravsättningen. Att flytta fokus från den enskilda produkten till hela produktsortimentet kräver många gånger ett helt nytt tankesätt.

IDynamics

- Det gör att vi måste tänka större och i flera steg, säger Jonas Björnsson

Omställningen till ett mer modulärt arbetssätt kommer att ta tid, men fördelarna är många, anser Jonas. För att jobba modulärt behövs mer kunskaper kring vilka förmågor familjen av produkter skall ha i framtiden. Detta för att under utvecklingen av delsystem ha så komplett kravsättning som möjligt när moduler tas fram.

"Om delsystemen redan utvecklats i tidigare projekt behöver vi inte börja om från början, vilket utvecklingsmässigt sparar tid och pengar"
Jonas Björnsson, systemingenjör

- Om delsystemen redan utvecklats i tidigare projekt behöver vi inte börja om från början, vilket utvecklingsmässigt sparar tid och pengar. Vi kommer också stöta på färre problem under utvecklingen av nya produkter eftersom delsystemen redan är prövade och stabila, säger han.

Detta gör det möjligt att med samma resurser fokusera mer på att utveckla och tillverka nya marknadsledande produkter som skapar kundvärde.

Jonas gillar de utmaningar en omställning mot ett mer modulärt arbetssätt innebär.

"Det är precis det vi håller på med här. Det är verkligen kul och utmanande"
Jonas Björnsson, systemingenjör

- Jag tycker om att strukturera upp problem, att reda ut vad som krävs för att systemen ska klarar kravsättningen, att hitta kopplingar och logiska tankebanor. Det är precis det vi håller på med här. Det är verkligen kul och utmanande, säger han.

Läs fler artiklar om Saabs verksamhet i Karlskoga
Gabriella

En arbetsplats med ett viktigt syfte

Att jobba på ett företag vars mål är att människor och samhällen ska vara trygga känns viktigt och för Gabriella, sektionschef för tändrörsmontering, är det ett centralt skäl till att hon trivs så bra på Saab.

En arbetsplats med ett viktigt syfte
IDynamics

Att leda med ett syfte

Saab är inte vilket teknikföretag som helst. När vi säger ledarskap handlar det om att leda med ett syfte – att lyfta våra medarbetare och gemensamt arbeta för att öka tryggheten för människor och samhälle.

Att leda med ett syfte