Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
GlobalEye

Hur GlobalEye gör tid till bästa försvar

5 min read

Du har säkert hört uttrycket ”anfall är bästa försvar”. Det används så väl inom idrotten som i militära sammanhang. Och det är klart, i vissa situationer kan det säkert vara så. Men anfall är ingen garanti för framgång.

Men sannolikheten för att lyckas ökar om man vet vad som väntar. Det gäller oavsett om det handlar om att lösa upp en fyrbackslinje, hantera en katastrofsituation eller agera på ett potentiellt hot mot vår suveränitet och säkerhet. Därför är det inte anfall som är bästa försvar – det är tid. Och tid är precis vad GlobalEye, Saabs flygburna spanings- och ledningssystem, skapar. Tid att förvarna om något händer. Tid att fatta kloka och riktiga beslut. Tid att agera i tid.

För de som har till uppgift att se till att vi vanliga människor kan sova gott om nätterna genom att ha koll på vårt luftrum, på våra vatten och landområden, är tid något helt avgörande. Men också en bristvara.

Höjd skapar tid

Det beror på att potentiella hot som till exempel stridsflygplan, missiler, fartyg och drönare utvecklas kontinuerligt vilket i sin tur innebär att de blir allt mindre, snabbare och hinner färdas allt längre innan man hinner ingripa. Även om man som vi i Sverige, har en mängd markbaserade radarstationer spridda längs våra kuster så begränsas deras räckvidd av jordens krökning. Det innebär att man inte kan upptäcka vare sig fartyg eller lågt flygande objekt på särskilt långa avstånd alltför sent för att kunna agera på ett optimalt sätt. För att skapa den tid som krävs behöver man kunna se längre, och för att se längre behöver man komma högre upp från marken.

Lösningen är flygburna system

Med en flygburen lösning så förflyttar man punkten för jordens krökning allt längre bort ju högre upp man kommer. Det gör att man kan upptäcka olika objekt och signaler tidigare och få mer tid att observera, analysera, besluta och agera.

För att skapa den tid som krävs för att till exempel agera gentemot  missiler eller stridsflygplan behöver man kunna upptäcka och identifiera dem på 50 till 60 mils avstånd. För att se så långt behöver man befinna sig på tio eller elva tusen meters höjd ungefär. Ett modernt AEW&C system, eller flygburet spanings- och ledningssystem som vi säger på svenska, som opererar på den höjden kan upptäcka såväl missilen och de lågt flygande planen på upp till 10 gånger så långt avstånd som markbaserade radarsystem.

Men vad innebär det i en verklig situation?

Som operatör på en markbaserad radarstation har du väldigt god uppsikt på allt som händer i luftrummet inom fem till sex mils radie. Vad som eventuellt lurar längre bort på låg höjd har du ingen aning om och när det väl dyker upp på skärmen kan det vara försent att agera. Låt säga att ett stridsflygplan eller något annat närmar sig snabbt och på 100 meters höjd. Med tanke på att ett någorlunda modernt stridsflygplan har en marchfart på 1000 till 2000 km/tim, så kommer en markbaserad radar endast att kunna ge några minuters förvarning.

Med ett modernt AEW&C system som Saabs GlobalEye, kan samma potentiella hot upptäckas och identifieras på mer än 50 mils avstånd. Omräknat i tid är det 20 minuter. Omräknat i handlingsutrymme kan det vara skillnaden för att överleva.

Mänskliga förmågan en begränsning

Det säger sig självt att i dagens komplexa operativa miljö kan den mänskliga förmågan vara en begränsande faktor och behöva stöd av smarta system för att klara uppgiften optimalt.

Utmaningarna är många och kommer sällan ensamma. Det handlar därför om att kunna hålla många bollar i luften samtidigt. Det är fullt möjligt att samtidigt som man försöker se om pricken på skärmen är en drönare eller fågel, fångar man upp krypterad radiotrafik som indikerar truppsammandragningar längs en närliggande gräns, får ett nödrop från Kustbevakningen som ber om hjälp att spåra ett mindre båt som misstänks smuggla narkotika och upptäcker dessutom ett möjligt lufthot 25 mil i rakt motsatt riktning?

Det är så här det kan se ut. Det är den verklighet de som har som uppgift att bevaka och säkerställa vår trygghet och säkerhet. Det ställer naturligtvis extremt höga krav på de människor och system som används för att upptäcka, identifiera och ge tidig förvarning om misstänkta objekt och signaler.

Ett system, flera roller, olika uppdrag

Även om dagens sensorer är oerhört mycket mer avancerade och betydligt effektivare än tidigare generationers system, så är syftet fortfarande detsamma. Att upptäcka mål, analysera avvikelser, identifiera möjliga hot, att förvarna och skapa utrymme för egna resurser att agera effektivt och i tid.

GlobalEye är ett av de modernaste och mest avancerade AEW&C systemen på marknaden idag. Med en kombination av både aktiva och passiva sensorer skapas en unik förmåga ge tidig förvarning om såväl nya som traditionella hot, i luften, till sjöss och över land. Dessutom på riktigt långt håll. GlobalEye är en så kallad ”multi-role” lösning, vilket innebär att den kan agera i flera olika roller – samtidigt – och även växla mellan olika uppgifter under pågående uppdrag.

Flygplanet som används som plattform är ur Bombardier Global 6000 familjen. I grunden en affärsjet med lång räckvidd som passar utmärkt för att tjänstgöra som en bärare av sensor- och ledningssystem. Den har räckvidden, uthålligheten och utrymmet som krävs.