Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Till vårt försvar

I mer än 200 år har vi levt i en fredlig kontext i Sverige. Men, vad gör vi för att fortsätta på samma fredliga bana? Vilken roll har försvarsindustrin i det arbetet? Och finns det inte något paradoxalt i att bevara fred med hjälp av militära medel? Det är frågor som journalisten Ebba Kleberg von Sydow söker svar på i serien “Till vårt försvar”.

Därför gör vi serien “Till vårt försvar”

Det är tydligt för oss att en hel del svenskar inte känner till vad Saab egentligen gör, vilka vi är och vad vi vill uppnå. Många förknippar oss fortfarande med bilindustrin – en verksamhet som avvecklades redan 2011 – och få ser en koppling mellan Saab och försvaret av Sverige.

Med serien “Till vårt försvar”, som programleds av Ebba Kleberg von Sydow, vill vi därför belysa vårt uppdrag och bidra till ett öppet och inkluderande diskussionsklimat. För oss är ekvationen enkel: allmänheten måste förstå helheten, för att ett starkt försvar också ska kunna förbli det över tid.

I sex avsnitt undersöker Ebba vilken roll försvaret har i ett fritt och demokratiskt samhälle som Sverige. Samtidigt, finns det inte någonting paradoxalt i att bevara fred med hjälp av militära medel? Finns det en risk att vi underminerar de värderingar som vi faktiskt vill försvara?

Det här är komplexa frågor och funderingar som vi tror att många har – särskilt med tanke på att demokratiska rättigheter faktiskt rullas tillbaka på olika håll i världen, och att vårt samhälle som vi känner det plötsligt vändes upp och ner i och med pandemin.

Vår förhoppning är att serien kommer väcka många nya tankar och funderingar hos dig, som vi gärna tar del av.

I sex avsnitt träffar Ebba Kleberg von Sydow personer som arbetar för att värna om vår trygghet och frihet.
I sex avsnitt träffar Ebba Kleberg von Sydow personer som arbetar för att värna om vår trygghet och frihet.
Gripen – ett av världens mest avancerade flygsystem – redo för take off.
Gripen – ett av världens mest avancerade flygsystem – redo för take off.