Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Till vårt försvar

I mer än 200 år har vi levt i en fredlig kontext i Sverige. Men, vad gör vi för att fortsätta på samma fredliga bana nu när oroligheter i omvärlden har uppstått? Vilken roll har försvarsindustrin i det arbetet? Hur kan militära medel vara en del av att bevara ett demokratisk Europa? Det är frågor som journalisten Ebba Kleberg von Sydow söker svar på i serien “Till vårt försvar”.
Aerostructures

Vill du göra skillnad?

Oavsett vem du är och vad din passion bottnar i, hos oss jobbar alla mot samma grundläggande vision: ge trygghet till människor och samhälle.

Därför gjorde vi serien “Till vårt försvar”

Under våren 2021 valde vi på Saab att göra webbserien "Till vårt försvar". Idén föddes efter en undersökning som visade att många svenskar inte riktigt vet vad Saab gör, vilka vi är och vad vi vill uppnå. Många förknippade oss fortfarande med bilindustrin - en verksamhet som avvecklades redan 2011 - och få såg en koppling mellan Saab och försvaret av Sverige.

Med serien “Till vårt försvar” ville vi tillsammans med programledaren Ebba Kleberg von Sydow upplysa om vårt uppdrag för att bidra till ett öppet och inkluderande diskussionsklimat. För oss var och är ekvationen enkel: allmänheten måste förstå helheten för att ett starkt försvar ska kunna förbli just det också över tid.

I sex avsnitt undersöker Ebba försvarets roll i ett fritt och demokratiskt samhälle som Sverige.

Är det till exempel en paradox att bevara fred med hjälp av produktion av försvarsmateriel – eller kanske en nödvändighet? Hur exporterar vi militära medel till andra länder på ett säkert och demokratiskt sätt, och varför? 

Komplexa frågor och funderingar som blivit än mer aktuella nu än när webbserien först släpptes. Med det sagt är vår förhoppning densamma – att den ska bidra till debatten om försvarets roll i vårt samhälle och att väcka nya tankar och insikter hos dig som tittar.