Skip to content Go to main navigation Go to language selector
1-ep1_headerbild_interpolerad.png

Fred genom diplomati och försvar

Styrkan med diplomati är att länder försöker undvika väpnade konflikter till varje pris – man löser istället meningsskiljaktigheter vid förhandlingsbordet. Men, hur fungerar arbetet med att skapa goda relationer länder emellan i praktiken? Och går Sveriges starka diplomati hand i hand med vår inhemska försvarsindustri? Det ska Ebba ta reda på mer om i avsnitt 1.

Försvaret – en försäkringsgaranti när diplomatin faller

Att diplomatin behöver försvaret och försvaret diplomatin, blir extra tydligt när Ebba möter Nicolina Nilsson i seriens första avsnitt. Hon arbetar som konflikthandläggare på OSSE – världens största organisation för regional säkerhet – och är placerad vid den svenska ambassaden i Wien.

Enligt Nicolina bör man vara medveten om att det inte handlar om direkta, diktomiska förhållanden mellan försvaret och diplomatin. Det går snarare ut på att man ska kunna ha tillgång till olika typer av resurser, för olika typer av sammanhang och händelseförlopp.

– Även om vi är väldigt starka när det kommer till fredsfrämjande och demokratibyggande så kan det i en annan typ av kontext krävas att vi har en tydlighet vad gäller säkerhet- och försvarsfrågor. Att de inte är direkta motsatsförhållanden är jätteviktigt att ha i åtanke, säger Nicolina.

2-ep1_citat.png
“Det är en förutsättning för att Sverige ska kunna ha den enormt höga standarden som vi har på våra produkter.”
Annika Bäremo, chefsjurist på Saab.

Teknikutvecklingen går i rasande fart och med den även utvecklingskostnaderna. Men enligt Annika Bäremo kan vi, tack vare export av försvarsmateriel, också bli flera som delar på kostnaderna. Det är en förutsättning för att Sverige ska kunna köpa högteknologiska produkter till fördelaktiga priser.

Rigorösa processer. I samtalet med Ebba konstaterar Annika att det krävs en hel del tålamod i branschen.

Annika Bäremo, chefsjurist på Saab berättar mer om bolagets historia och svarar på Ebbas frågor om export av försvarsmateriel. Det är ju olagligt – hur går det ihop?

– Utgångspunkten i Sverige är att det är förbjudet att exportera. När vi gör det, så är det för att vi har fått ett undantag. Vi måste alltså ha tillstånd och det får vi från den svenska myndigheten Inspektionen för strategiska produkter. 

3-ep1_vanster_liten_alt.1.png
I avsnitt 1 berättar Annika Bäremo mer om Saabs historia och vilka de är i dag.
4-ep1_hoger_liten.png
Ebba möter upp Nicolina Nilsson i Gamla stan för att ta reda på mer om diplomati.

Vanliga frågor