Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
1-ep2_headerbild_interpolerad.png

Rättigheter värda att skydda

Nu mer än någonsin ser vi vikten av att försvara människors rättigheter och samhällens säkerhet. I avsnitt 2 undersöker Ebba vad det är vi egentligen försvarar i Sverige. Går det ens att se, ta eller känna på? De flesta vet att ett välutrustat försvar gör oss beredda på angrepp. Men har det också någon koppling till våra rättigheter, som till exempel yttrandefriheten och rätten att älska vem vi vill?

Vanliga frågor

Tar vi vår frihet för given?

Rent psykologiskt är lycka nära sammanflätat med vår behovstillfredsställelse – som generellt sett är hög i Sverige. Det menar Manda Rydberg, beteendevetare. I seriens andra avsnitt möter hon Ebba för att prata mer om hur vi svenskar egentligen mår.

– När våra basbehov är tillfredsställda så kan vi också sikta högre. På det sättet får vi möjlighet att fokusera på frihet, jämställdhet, självförverkligande och självbestämmande, säger Manda i avsnittet.

Friheten att älska vem man vill är något som Naome Ruzindana, HBTQ- och människorättsaktivist, kämpat för i många år. Naome delar sin historia om hur det var att leva som öppen homosexuell i ett land där hot och hat är vardag. Sverige blev tillslut hennes fristad och i dag hjälper hon andra HBTQ-migranter att hitta hopp.

– Jag är till exempel initiativtagare till Gävle Pride och är glad att HBTQ-frågor i dag genomsyrar hela samhället.

2-ep2_citat.png
“Vi har levt med Facebook i femton år och Instagram i tio år. Vad har det gjort med vår yttrandefrihet?”
Ebba Kleberg Von Sydow.

Det har inneburit en demokratisk landvinning. Det är i klass med tryckpressen som kom hit på 1400-talet och som då var revolutionerande. Så beskriver Nils Funcke Facebook och Instagrams inverkan på våra liv.

I avsnitt 2 tar Ebba reda på mer om vad det är vi försvarar i Sverige.

Men, kan vi vara säkra på att vi alltid kommer leva fritt i Sverige eller behöver vi försvara den rätten? Nils Funcke, journalist och författare, berättar om vikten av att inom alla discipliner kunna ge uttryck för sina värderingar – utan att riskera censur.

– Utan yttrandefrihet har vi ett tyst och slutet samhälle där makten kan bolla med oss lite som de tycker.

Utan yttrandefrihet har vi ett tyst och slutet samhälle, konstaterar Nils Funcke.
Utan yttrandefrihet har vi ett tyst och slutet samhälle, konstaterar Nils Funcke.
Vilka rättigheter tar vi för givna i Sverige? Naome Ruzindana i samtal med Ebba.
Vilka rättigheter tar vi för givna i Sverige? Naome Ruzindana i samtal med Ebba.

Därför gjorde vi serien “Till vårt försvar”

Under våren 2021 valde vi på Saab att göra webbserien "Till vårt försvar". Idén föddes efter en undersökning som visade att många svenskar inte riktigt vet vad Saab gör, vilka vi är och vad vi vill uppnå. Många förknippade oss fortfarande med bilindustrin - en verksamhet som avvecklades redan 2011 - och få såg en koppling mellan Saab och försvaret av Sverige.

Med serien “Till vårt försvar” ville vi tillsammans med programledaren Ebba Kleberg von Sydow upplysa om vårt uppdrag för att bidra till ett öppet och inkluderande diskussionsklimat. För oss var och är ekvationen enkel: allmänheten måste förstå helheten för att ett starkt försvar ska kunna förbli just det också över tid.

I sex avsnitt undersöker Ebba försvarets roll i ett fritt och demokratiskt samhälle som Sverige.

Är det till exempel en paradox att bevara fred med hjälp av produktion av försvarsmateriel – eller kanske en nödvändighet? Hur exporterar vi militära medel till andra länder på ett säkert och demokratiskt sätt, och varför? 

Komplexa frågor och funderingar som blivit än mer aktuella nu än när webbserien först släpptes. Med det sagt är vår förhoppning densamma – att den ska bidra till debatten om försvarets roll i vårt samhälle och att väcka nya tankar och insikter hos dig som tittar.