Skip to content Go to main navigation Go to language selector
1-ep6_headerbild_interpolerad.png

Samtal är vårt viktigaste försvar

Sättet att kommunicera kring försvar, krig och makt har minst sagt förändrats under århundradena. Från pråliga konstverk av makthavare, stora fartyg och slagfält till … ja vad då? Det ska Ebba undersöka i seriens sista avsnitt. Har syftet med kommunikationen förändrats? Och hur jobbar Försvarsmakten själva med att hålla försvarsfrågan relevant?

Hur pratar vi om försvar, fred och frihet?

Hur man har kommunicerat om krig och försvar genom historien har varierat utifrån hur aktuellt krig har varit under den specifika perioden. Under pågående krig har kommunikationen kretsat mycket kring rädsla. Det berättar Erik Modig, forskare inom marknadsföring och kommunikation, i sjätte och sista avsnittet av “Till vårt försvar”.

– Det är oftast något hemskt som folk har påverkats av och då handlar det om att på något sätt mildra rädslan: befolkningen kan inte gå runt och vara rädd jämnt. Men samtidigt också se till att man får support för försvarsmakten och de beslut som man tar som ledare av landet, säger Erik.

2-ep6_citat.png
“Propaganda har ju blivit ett lite negativt klingande ord, det har inte alltid varit det”.
Erik Modig

De negativa kopplingarna till ordet propaganda kom först när beslutsfattare började inse att de ville ha support från medborgare, även när krig inte var aktuellt. Då började man bygga rädslor, ej underbyggda åsikter och styra opinionen så att den gynnade en viss typ av synsätt, berättar Erik Modig i intervjun med Ebba.

Ebba och Erik i samtal om vilka strategier som har använts och används i kommunikation om krig och försvar.

Johan Landeström, marknadschef på Försvarsmakten, berättar mer om hur de arbetar för att hålla diskussionen levande kring vårt försvar. Enligt honom handlar det framförallt om att göra kampanjer och initiera annan form av kommunikation för att skapa relevans ute i samhället. Dessutom arbetar de för att öka kunskapen om Försvarsmakten – varför de finns och vad de gör.

– En sak med kommunikation som är väldigt viktig är att vi kan nå fram till människor på en emotionell nivå, för annars tar man inte till sig kommunikationen. När man nått dit så kan man börja fylla på med kunskap – för kunskap har en direkt koppling till vilket förtroende man har för Försvarsmakten.

3-ep6_vanster_liten.png
I avsnitt 6 tar Ebba reda på mer om hur vi kommunicerar kring vårt försvar i dag.
4-ep6_hoger_liten.png
Kunskap har en direkt koppling till vilket förtroende man har för Försvarsmakten enligt Johan Landeström.