Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
1-ep6_headerbild_interpolerad.png

Samtal är vårt viktigaste försvar

Sättet att kommunicera kring försvar, krig och makt har minst sagt förändrats under århundradena. Från pråliga konstverk av makthavare, stora fartyg och slagfält till … ja vad då? Det ska Ebba undersöka i seriens sista avsnitt. Har syftet med kommunikationen förändrats? Och hur jobbar Försvarsmakten själva med att hålla försvarsfrågan relevant?

Hur pratar vi om försvar, fred och frihet?

Hur man har kommunicerat om krig och försvar genom historien har varierat utifrån hur aktuellt krig har varit under den specifika perioden. Under pågående krig har kommunikationen kretsat mycket kring rädsla. Det berättar Erik Modig, forskare inom marknadsföring och kommunikation, i sjätte och sista avsnittet av “Till vårt försvar”.

– Det är oftast något hemskt som folk har påverkats av och då handlar det om att på något sätt mildra rädslan: befolkningen kan inte gå runt och vara rädd jämnt. Men samtidigt också se till att man får support för försvarsmakten och de beslut som man tar som ledare av landet, säger Erik.

2-ep6_citat.png
“Propaganda har ju blivit ett lite negativt klingande ord, det har inte alltid varit det”.
Erik Modig

De negativa kopplingarna till ordet propaganda kom först när beslutsfattare började inse att de ville ha support från medborgare, även när krig inte var aktuellt. Då började man bygga rädslor, ej underbyggda åsikter och styra opinionen så att den gynnade en viss typ av synsätt, berättar Erik Modig i intervjun med Ebba.

Ebba och Erik i samtal om vilka strategier som har använts och används i kommunikation om krig och försvar.

Johan Landeström, marknadschef på Försvarsmakten, berättar mer om hur de arbetar för att hålla diskussionen levande kring vårt försvar. Enligt honom handlar det framförallt om att göra kampanjer och initiera annan form av kommunikation för att skapa relevans ute i samhället. Dessutom arbetar de för att öka kunskapen om Försvarsmakten – varför de finns och vad de gör.

– En sak med kommunikation som är väldigt viktig är att vi kan nå fram till människor på en emotionell nivå, för annars tar man inte till sig kommunikationen. När man nått dit så kan man börja fylla på med kunskap – för kunskap har en direkt koppling till vilket förtroende man har för Försvarsmakten.

3-ep6_vanster_liten.png
I avsnitt 6 tar Ebba reda på mer om hur vi kommunicerar kring vårt försvar i dag.
4-ep6_hoger_liten.png
Kunskap har en direkt koppling till vilket förtroende man har för Försvarsmakten enligt Johan Landeström.

Därför gjorde vi serien “Till vårt försvar”

Under våren 2021 valde vi på Saab att göra webbserien "Till vårt försvar". Idén föddes efter en undersökning som visade att många svenskar inte riktigt vet vad Saab gör, vilka vi är och vad vi vill uppnå. Många förknippade oss fortfarande med bilindustrin - en verksamhet som avvecklades redan 2011 - och få såg en koppling mellan Saab och försvaret av Sverige.

Med serien “Till vårt försvar” ville vi tillsammans med programledaren Ebba Kleberg von Sydow upplysa om vårt uppdrag för att bidra till ett öppet och inkluderande diskussionsklimat. För oss var och är ekvationen enkel: allmänheten måste förstå helheten för att ett starkt försvar ska kunna förbli just det också över tid.

I sex avsnitt undersöker Ebba försvarets roll i ett fritt och demokratiskt samhälle som Sverige.

Är det till exempel en paradox att bevara fred med hjälp av produktion av försvarsmateriel – eller kanske en nödvändighet? Hur exporterar vi militära medel till andra länder på ett säkert och demokratiskt sätt, och varför? 

Komplexa frågor och funderingar som blivit än mer aktuella nu än när webbserien först släpptes. Med det sagt är vår förhoppning densamma – att den ska bidra till debatten om försvarets roll i vårt samhälle och att väcka nya tankar och insikter hos dig som tittar.