Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Baltic Watch Översiktsbild av Östersjön ger ökad civil säkerhet

Baltic Watch Översiktsbild av Östersjön ger ökad civil säkerhet Baltic Watch är ett informationsteknologisystem för att förbättra den civila säkerheten på Östersjön. En multinationell industrigrupp som leds av Saab (affärsenhet Framtida produkter och teknik) i samarbete med Celsius och Ericsson från Sverige, Tekla från Finland, Cypernetica från Estland samt IT- Alise från Lettland har lämnat en offert till den svenska regeringen på ett övervaknings-system för Östersjöområdet. Offerten gäller inledningsvis en projektdefinitionsfas som ska sträcka sig över nio månader. Denna fas kommer att pågå samtidigt som myndigheterna i Östersjöländerna arbetar på en specifikation. Avsikten är att projektdefinitionsfasen ska leda till en demonstrationsfas som sträcker sig ytterligare några år fram i tiden. I demonstrationsfasen skapas en översiktsbild av trafiksituationen på Östersjön. Den ska ge beslutsstöd till myndigheternas operationer i Östersjöområdet samt underlätta samarbetet mellan de olika länderna. Baltic Watch syftar till att öka säkerhet för liv, egendom och miljö i Östersjöområdet. Detta skall ske genom exempelvis gränsövervakning, trafikkontroll och meteorologi. Genom att integrera markradar, flygburen radar och GP&C (Global Positioning and Communication) utvecklas ett heltäckande system som i framtiden kan kompletteras med satellitövervakning och obemannade farkoster (UAV). De olika teknikerna kopplas samman via en databas som sammanställer och analyserar data. Informationen görs tillgänglig via internet där intressenterna kan söka fram aktuell information om läget på Östersjön dygnet runt. Fartyg som trafikerar Östersjön kan ta reda på trafiksituationen, myndigheter som är engagerade i sjöräddning kan med hjälp av Baltic Watch samordna sina operationer. Eventuella oljeutsläpp skulle också kunna lokaliseras i realtid. Baltic Watch kan beskrivas som ett system av system och är en del av industrins strategi att utnyttja sitt systemarbete inom civila projekt. I dagens högteknologiska samhälle är det viktigt att funktioner och egenskaper hos ett system samverkar, är integrerade, att de är användarvänliga och möjliga att vidareutveckla. Baltic Watch visar hur informationsteknologi kan användas för att stärka samarbetet mellan olika myndigheter både nationellt och internationellt i de olika länderna omkring Östersjön. Saab är i huvudsak verksamt inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Omsättningen är ca 8 miljarder kronor och antalet anställda ca 8 000. För ytterligare information, kontakta: Marie Aktö, informatör, tel: 013-18 30 76 mobil: 070-565 99 52 e-mail: marie.akto@saab.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/06/03/19990603BIT00020/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/06/03/19990603BIT00020/bit0002.doc