Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Bokslutskommuniké 1998

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1998 *Rörelseresultatet uppgick till 875 (-5.316) Mkr *Nettoresultatet uppgick till 912 (-3.790) Mkr *Vinst per aktie 8,55 kr *Nettoomsättningen, exklusive regionalflyg, ökade med 2 procent till 7.539 (7.379) Mkr *Räntabilitet på sysselsatt kapital, före skatt, uppgick till 21,4 procent *Utdelningsförslag 2,00 kr per aktie *Gripen har utsetts till "preferred supplier" i Sydafrika och kontrakts- förhandlingar pågår om leverans av 28 Gripen *Saab noterades på Stockholms fondbörs den 18 juni 1998 och British Aerospace gick in som ny stor ägare *Konvertibelt förlagslån uppgående till 254 Mkr riktat till Gruppens anställda. Lånet övertecknades med 62 Mkr ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/02/23/19990223BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/02/23/19990223BIT00300/bit0002.pdf