Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab stiger in på e-marknaden genom sin nya Internet-portal

Saab stiger in på e-marknaden genom sin nya Internet-portal Saab Aircraft har officiellt stigit in på e-marknaden genom introduktionen av den nya Internet-portalen "eSpace". eSpace är tillgänglig för alla Saab Aircraft-kunder från den 1 oktober och ger omedelbar tillgång till flera traditionella support-tjänster online. Bland många andra tjänster innehåller den nya portalen omfattande logistikfunktioner som ger kunderna möjlighet att online beställa reservdelar och följa status för reservdelsbeställningar och/eller komponentreparationer. Med inbyggda anslutningar till elektroniska servicehandböcker online kan operatörer få tillgång till relevanta reservdelskataloger och göra reservdelsbeställningar direkt med hjälp av en tjänst med en lättanvänd inköpsvagn. - Korta svarstider är en viktig faktor inom flygbolagens värld, säger Michael Andersson, försäljnings- och marknadsdirektör i Saab Aircraft. - Med Saab's nya eSpace förkortas ledtiden avsevärt, från tidpunkten då behovet av en reservdel uppstår till den erhålls, innefattande beställning, handläggning och spårning, genom att alla dessa åtgärder är direkt tillgängliga från en enda plats. Denna ökade effektivitet gynnar operatören direkt. Saab's omfattande uppsättning av tekniska handböcker och driftmanualer är också tillgängliga i eSpace. Eftersom tjänsten med elektroniska handböcker erbjuder senaste revisionen tillhör tidsödande revideringar av handböcker en svunnen tid. Flexibel anpassning till användaren är också inbyggd. Åtkomst till kundavgränsade sidor är skyddade med lösenord och kunden bestämmer själv vilka tjänster inom portalen som de ska få tillgång till. Kunden bestämmer även vilka inom deras organisation som ska ha åtkomst till tjänsterna och behörighet att bekräfta beställningar. eSpace är en av flera pågående utvecklingslinjer för support inom Saab Aircraft's långsiktiga åtagande för företag som opererar med Saab 340 och Saab 2000 och visar Saab Aircraft's kontinuerliga ansträngningar att förfina och utvidga uppsättningen tjänster. Saab Aircraft AB, med kontor i Linköping, Sverige och Sterling, Virginia i USA ger support och underhåll för Saab 340 och Saab 2000 som utgör en flotta på över 500 flygplan i drift med operatörer över hela världen. Saab Aircraft AB ingår i Saab Aviation Services Business Unit i Saab AB. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För mer information, kontakta: Michael Andersson Försäljnings- och marknadsdirektör, Saab Aircraft AB Tfn:013 182616 John Belanger Press och information, Saab Aircraft AB Tfn:013 183101 www.saabaircraft.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/03/20021003BIT00610/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/03/20021003BIT00610/wkr0002.pdf