Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab Delårsrapport januari - juni 2003

DELÅRSRAPPORT januari - juni 2003 · Omsättningen blev 8.273 Mkr (8.284). · Resultat efter skatt uppgick till 240 Mkr (263). · Vinsten per aktie var 2,25 kr (2,47). · Orderingången första halvåret var över 12 miljarder kronor, varav 6 miljarder kronor i andra kvartalet. Orderstocken uppgår därmed till rekordhöga 47 miljarder kronor. · Rörelseresultatet uppgick till 441 Mkr (474) och resultatet efter finansiella poster var 362 Mkr (374). · Det operativa kassaflödet uppgick till 733 Mkr (373). Verkställande Direktörens kommentar "Saab fortsätter att ha en god orderingång, totalt drygt 12 miljarder kronor under årets första sex månader. Det innebär att orderstocken nu är rekordhöga 47 miljarder kronor, motsvarande närmare tre års fakturering. Den enskilt största beställningen under andra kvartalet kom från Airbus genom att vi nu tecknat det slutgiltiga avtalet avseende vingbalkar till A380. Under kvartalet levererade vi dessutom planenligt den första vingbalken till Airbus UK, i ett projekt som Saab deltagit i sedan konceptstudierna inleddes 1997. Exempel på andra viktiga beställningar under andra kvartalet är den australiensiska ordern på luftvärnssystem, flera brittiska beställningar avseende lasersimulatorer och den svenska beställningen på nya fjärrstyrda undervattensfarkoster för bland annat minjakt. Orderingången fortsätter att domineras av beställningar från kunder utanför Sverige och andelen beställningar från dessa kunder i orderstocken ökade till 62%. Under andra kvartalet lämnade Saab tillsammans med Ericsson, IBM och Boeing en offert till FMV avseende uppbyggnaden av det svenska framtida nätverksbaserade försvaret. Under andra kvartalet har som tidigare meddelats ytterligare varsel lagts om personalneddragningar inom koncernen. Totalt har under året 800 personer varslats till följd av vikande beläggningsgrad framförallt beroende på att få svenska utvecklingsprogram startats de senaste åren. Den sedvanliga variationen över året och de kostnader vi tagit för strukturåtgärder i både första och andra kvartalet innebar att första halvåret var resultatmässigt något svagare än samma period föregående år. I enlighet med tidigare bedömning räknar jag dock fortfarande för helåret med fortsatt tillväxt och fortsatt förbättring av rörelseresultat och rörelsemarginal. På måndag den 14 juli tar Åke Svensson över rodret på Saab-skutan, vilket han är sällsynt väl skickad till. Samtidigt som jag med stor tillförsikt ser fram emot kaptensbytet vill jag önska Åke all framgång med ett oerhört spännande, innovativt och fint företag." Datum för ekonomisk information: Delårsrapport januari - september 2003 publiceras den 8 oktober 2003. Bokslutskommuniké för 2003 publiceras den 12 februari 2004. För ytterligare information, kontakta: Agneta Kammeby, Investor Relations tel 013 - 18 71 25 Iréne Svensson, Informationsdirektör tel 08 - 463 01 30 Telefonintervju med VD Bengt Halse: Idag onsdag den 9 juli ca kl 13.00 tel 013 - 18 71 49 Kontakta Marita Sidén tel 0734 - 18 71 49 Internationell telefonkonferens: Idag onsdag den 9 juli kl 13.30. tel 013 - 18 71 49 Kontakta Marita Sidén för anmälan och ytterligare tel 0734 - 18 71 49 information. Bokslutskommunikén finns även på Internet www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/09/20030709BIT00160/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/09/20030709BIT00160/wkr0002.pdf Hela rapporten

Downloads

PDF
27 februari 2020