Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Kallelse till Saab AB ordinarie bolagsstämma den 30 mars 2004

Kallelse till Saab AB ordinarie bolagsstämma den 30 mars 2004 I enlighet med noteringsavtalet för OM Stockholmsbörsen AB meddelar Saab AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till ordinarie bolagsstämma den 30 mars i Stockholm. Bilaga: Kallelseannons till bolagsstämma. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Iréne Svensson, informationsdirektör, Saab AB, telefon 08-463 01 30,0734 187130 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/26/20040226BIT00310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/26/20040226BIT00310/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/26/20040226BIT00310/wkr0003.pdf Bilaga