Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab Ericsson Space får order till telekomsatelliten Galaxy 17

Saab Ericsson Space får order till telekomsatelliten Galaxy 17 Saab Ericsson Space AB i Göteborg har mottagit en order för ett Datahanteringssystem till telekommunikationssatelliten Galaxy 17 som byggs av Alcatel Space i Cannes. - Det här är Alcatels 50:e Spacebus-satellit. Vi har levererat våra tillförlitliga Datahanteringssystem till samtliga satelliter av typen Spacebus 3000, säger Bengt Mörtberg, Saab Ericsson Space Verkställande Direktör. Vi är glada över att kunna bidra till en fortsatt stark efterfrågan på Alcatels telekommunikationssatelliter. Den här ordern gäller ett system som har något modifierad konstruktion med förstärkta och förbättrade säkerhetsfunktioner jämfört med de system som nu levererats till Alcatel under många år. Datahanteringssystem är ett av Saab Ericsson Space starkaste produktområden. Företaget har levererat mer är 70 system, både till kommersiella och institutionella program. Mer än 40 av dessa system har levererats för användning på Spacebus platformar. Saab Ericsson Space levererar också system till Alcatels medelstora platform PROTEUS, en plattfornm för vetenskap och jordobservationsmissioner. Den första PROTEUS-plattformen används för projektet TOPEX-Poseidon/Jason 1 som är ett radaraltimeter projekt i samarbete mellan NASA och CNES. Galaxy 17 är den välkända satellitoperatören PanAmSats senaste upphandling av ny satellitkapacitet. Galaxy 17 är den första satelliten i PanAmSats flotta som beställts från en Europeisk leverantör. Satelliten kommer att betjäna Nordamerika med TV-sändningar och med telefonförbindelser. Nyttolasten består av 24 Ku-band och 24 C-bandstranspondrar. Satelliten väger 4100 kg när den skjuts upp och har solpaneler som levererar 9.5 kW när den sätts i drift. Beräknad livslängd är 15 år. Saab Ericsson Space är en internationell, oberoende leverantör av rymdutrustningar. Företagets huvudprodukter är datorer, mikrovågselektronik och antenner för satelliter och adaptrar och separationssystem för bärraketer. Huvudkontoret finns i Göteborg och en division är belägen i Linköping. Företaget har dotterbolag i Österrike, Austrian Aerospace, och i USA, Saab Ericsson Space Inc. Saab Ericsson Space har ca.530 anställda. Saab Ericsson Space ägs gemensamt av Saab och Ericsson. För mer information vänligen kontakta: Lars Nordfeldt, Informationschef Telefon: +46 (0)31 735 4312, Mobil: +46 (0)736-68 03 12, Fax: +46(0)31- 735 45 00 Centraldatorn i systemet, CDMU En av två liknande interfaceenheter som ingår i systemet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/05/20041014BIT20320/wkr0001.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/05/20041014BIT20320/bild.html Bilder