Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Utdrag ur VD Åke Svenssons anförande vid Saabs bolagsstämma, Stockholm den 30 mars 2004

Utdrag ur VD Åke Svenssons anförande vid Saabs bolagsstämma, Stockholm den 30 mars 2004 Koncernchef och VD Åke Svensson beskrev idag i sitt anförande vid Saabs bolagsstämma i Stockholm fjolåret som ett styrkebevis för Saab. Lönsamheten utvecklades positivt och orderstocken var vid årsskiftet rekordstor. Åke Svensson betonade också försvarsindustrin roll för att skapa ett gott skydd mot de krafter som hotar Sveriges säkerhet och samtidigt fungera som tillväxtmotor i den svenska ekonomin. 2003 - ett styrkebesked Åke Svensson inledde sitt anförande vid dagens bolagsstämma med att räkna upp en rad beställningar som bekräftar Saabs ledande ställning på viktiga områden. Viktiga beställningar Här nämndes Gripen, som skördade nya framgångar i Ungern och rekommenderades i Tjeckien, radarjaktrobotprogrammet Meteor, ordern på vingbalkar till Airbus 380 och uppdraget att tillsammans med IBM, Boeing och Ericsson inleda skapandet av Sveriges nya nätverksbaserade försvar. Orderläge Saab hade vid årsskiftet en rekordstor orderstock på 46 miljarder kronor. Den överträffar 2002 års all time high med tre miljarder kronor. Orderingången 2003 var 19,6 miljarder - i nivå med året dessförinnan. Exportandel Exportens betydelse fortsatte att öka. Förra året kom 60 procent av orderingången från utlandet och exportandelen i orderstocken var vid årsskiftet hela 65 procent. "Den historiskt sett höga exportandelen i orderstocken är till stor del ett resultat av vår målmedvetna satsning att fortsätta att växa på den internationella marknaden", sade Åke Svensson. Strukturaffärer Åke Svensson beskrev förvärv och avyttringar som en viktig del i Saabs mål att fokusera på kärnverksamheterna, och att göra fler marknader till hemmamarknader vid sidan om den svenska. Han exemplifierade med att Saab i fjol förvärvade 21 procent i det sydafrikanska företaget Grintek och tillsammans med det franska företaget SNPE och finska Patria skapade ett nytt stort europeiskt krut- och sprängämnesföretag, Eurenco. Finansiellt utfall Även det finansiella utfallet 2003 var ett styrkebesked. Omsättningen steg till drygt 17,2 miljarder kronor vilket motsvarar en tillväxt på 4,3 procent och rörelseresultatet ökade till 1,3 miljarder kronor. Rörelsemarginalen exklusive strukturkostnader förbättrades kraftigt, från 7,6 procent till 9,3 procent. Det är nära Saabs mål om 10 procent. "Den betydande förbättringen av marginalen, exklusive omställningskostnader, visar att de åtgärder vi genomför ger resultat", sade Åke Svensson. Vinsten per aktie blev 7 kronor. Styrelsen har föreslagit en utdelning på 3,50 kronor, oförändrad från föregående år. Omvärldsförändringar och nya hot Med händelserna den 11 mars i år i Madrid och den 11 september 2001 i New York i färskt minne konstaterade Åke Svensson att hotbilden från det kalla kriget har ersatts av nya typer av hot. Nätverksbaserat samhällsförsvar Han efterlyste initiativ för att skapa ett "nätverksbaserat samhällsförsvar", där civila och militära enheter samverkar för att skydda samhället mot de krafter som hotar dess säkerhet på ett väsentligt effektivare sätt än vad som nu är möjligt. Försvarsbeslut 2004 Mot denna bakgrund betonade Åke Svensson hur betydelsefullt Försvarsbeslut 2004 är. Det stakar ut inriktning och förutsättningar för hur försvaret kommer att vara organiserat och rustat för många år framöver och därmed är det också mycket viktigt för försvarsindustrin. Åke Svensson beskrev nyttan för Sverige med en fungerande försvarsindustri och hur viktigt det är att den upprätthåller en konkurrenskraft som tillåter den att delta i internationella forsknings-, teknikutvecklings- och produktutvecklingsprojekt. Han vill se fortsatta satsningar från försvarets sida på områden där den svenska försvarsindustrin är stark. "Det skulle gynna Sverige eftersom försvarsindustrin då kan fortsätta att ge Sverige tillgång till avancerad teknik, bidra till att hög teknisk kompetens stannar kvar i landet, ge tekniska spridningseffekter i den civila industrin och generera avsevärda exportintäkter. Fortsatta utvecklingssatsningar skulle kort och gott ge försvarsindustrin möjlighet att även i framtiden fungera som tillväxtmotor och samtidigt bidra till ett starkt samhällsförsvar", sade Åke Svensson. "Förhoppningsvis får vi se ett försvarsbeslut som ger Sverige ett effektivt och avancerat försvar mot vår tids hot, som bidrar till att skapa goda tillväxtmöjligheter och som samtidigt ger Saab långsiktigt stabila förutsättningar", sade han. Utsikter för 2004 Åke Svensson upprepade de utsikter för 2004 som han gav i bokslutskommunikén för 2003. "För innevarande år bedömer vi att vi kan behålla en organisk tillväxt runt 5 procent. Och att vi har målet om en rörelsemarginal på 10 procent inom räckhåll, med förbehåll för eventuella fortsatta strukturanpassningar med hänsyn till beläggningsläget på utvecklingssidan", sade han. Åke Svensson angav avslutningsvis sina prioriteringar för 2004. "Tyngdpunkten i vårt arbete kommer att ligga inom områdena luftburna system och missiler, ledningssystem och avancerad elektronik, samt service, tjänster och underhåll. Vi kommer att fortsätta våra ansträngningar att expandera på den internationella marknaden, och vi kommer att fortsätta att fokusera på förvärv, för att stärka vår närvaro på viktiga marknader och komma in på nya", avslutade han. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/30/20040330BIT00860/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/30/20040330BIT00860/wkr0002.pdf