Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Bokslutskommuniké 2004

• Omsättningen var 17 848 miljoner kr (17 250). • Årets resultat efter skatt uppgick till 1 091 miljoner kr (746). • Resultatet per aktie var 10,08 kr (7,00). • Föreslagen utdelning per aktie är 3,75 (3,50). • Orderingången uppgick till 16 444 miljoner kr (19 606) och orderstocken till 43 miljarder kronor (46). • Rörelseresultatet uppgick till 1 657 miljoner kr (1 293) och resultatet efter finansiella poster var 1 511 miljoner kr (1 073).

För ytterligare information, kontakta: Lars Wahlund, Ekonomidirektör tfn 013-18 71 35 Iréne Svensson, Informationsdirektör tfn 08-463 01 30 Presskonferens med VD Åke Svensson Idag torsdagen den 17 januari 2005, kl 14.00, WTC, Stockholm Kontakta Peter Larsson, Presschef tfn 0734 – 18 00 18 Internationell telefonkonferens: Idag torsdag den 17 februari, kl. 16.00 Kontakta Marita Sidén för anmälan tfn 013 – 18 71 49

Downloads