Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Finansiella rapporter omräknade med hänsyn till ny affärssegmentsindelning och IFRS

Med ett ökat fokus på affärer och kundrelationer sker från den 1 januari 2005 indelningen av Saabs affärsenheter i tre affärssegment samt Corporate. De tre segmenten speglar de specifika affärsförutsättningar som gäller för respektive segment och benämns Defense & Security Solutions, Systems & Products samt Aeronautics. Från och med 2005 rapporterar Saab enligt ny affärssegmentsindelning och IFRS. Målet med den nya indelningen av Saabs verksamhet är att den strategiska styrningen och den ekonomiska redovisning av företaget återspeglar våra affärer och kundrelationer, samt att vi ska bli ännu mer effektiva i våra exportansträngningar, i utvecklandet av nya system för samhällssäkerhet och i främjandet av vidareutvecklingen på flygområdet, och då speciellt Gripenprogrammet. Idag publiceras 2004 års finansiella rapporter omräknade med hänsyn till ny affärssegmentsindelning och IFRS på www.saab.se Kommentarer avseende övergången till IFRS återfinns också i Saabs årsredovisning under avsnittet ”Förvaltningsberättelse”. Datum för ekonomisk information: Delårsrapport jan – mars 2005 publiceras den 21 april 2005 Delårsrapport jan – juni 2005 publiceras den 12 juli 2005 Delårsrapport jan – sept 2005 publiceras den 21 oktober 2005 För ytterligare information, kontakta Media: Peter Larsson, Presschef tfn 0734 – 18 00 18 Finansmarknad: Göran Wedholm, Manager Investor Relations tfn 013-18 71 21 Lars Wahlund, Ekonomidirektör tfn 013-18 71 35

Downloads

PDF
27 februari 2020