Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

NASA beställer uppgradering av styrsystem till sondraketer av Saab Ericsson Space

NASA och deras underleverantör för sondraketverksamhet, Northrop Grumman, har kontrakterat Saab Ericsson Space för att uppgradera sitt nuvarande S19 styrsystem för sondraketer.

20050726-sv-115043-1.JPG

-Saab Ericsson Space styrsystemfamilj av S19-typen har använts i trettio år, huvudsakligen i NASA´s sondraketbaserade forskning i New Mexico. Den här uppgraderingsordern visar tydligt att vi har gjort ett bra jobb och att vi har NASA´s förtroende att fortsätta, säger Lars Ljunge, ansvarig för Saab Ericsson Space styrsystemprodukter. [REMOVED GRAPHICS] Uppskjutning av en av NASAs forskningsraketer. Styrsystemet med sina styrfenor sitter strax under raketens topp. Styrsystemens främsta uppgift är att se till att det är möjligt att skjuta upp vetenskapliga nyttolaster till mycket hög höjd på uppskjutningsplatser som White Sands i New Mexico och på Esrange utanför Kiruna och se till att raketen landar igen inom ett förutbestämt, säkert område. En annan viktig uppgift är att minska raketens vindkänslighet så att uppskjutningar kan ske under nästan vilka vindförhållanden som helst. Mer än 200 sondraketuppskjutningar under trettio års tid har använt Saab Ericsson Space styrsystem, somliga av dem för uppskjutningar till över 700 km topphöjd. Den senaste uppskjutningen skedde från White Sands den 7 juli. Vanligen bärgas styrsystemen efter användning och återställs för att flyga igen ett antal gånger innan de byts ut. Det uppgraderade systemet kallas S19 L och använder ett lasergyro och en ny styrprocessor. Uppgraderingarna medför lägre vikt, lägre kostnad och ytterligare bättre tillförlitlighet. Nuvarande order gäller för leverans av fyra uppgraderade system som skall vara färdiglevererade i juni 2006. Styrsystem är en högteknologisk produkt som kräver djupa kunskaper inom många områden där Saab Ericsson Space har spetskompetens, exempelvis: •Beräkning av flygbanor, inklusive raketdynamik, aerodynamik och datormodellering •Robust design av system för stabil styrning av elastiska farkoster •Mjukvarudesign och verifiering av realtidsapplikationer •Verifiering på systemnivå med samverkan mellan apparater och styrmjukvara i simulerad flygmiljö (hardware-in-the-loop testing) •Avancerat kundstöd i samband med tester och uppskjutningar Saab Ericsson Space är en internationell, oberoende leverantör av rymdutrustningar. Företagets huvudprodukter är datorer, mikrovågselektronik och antenner för satelliter och adaptrar och separationssystem för bärraketer. Huvudkontoret finns i Göteborg och en division är belägen i Linköping. Företaget har dotterbolag i Österrike, Austrian Aerospace, och i USA, Saab Ericsson Space Inc. Saab Ericsson Space har ca.525 anställda. Saab Ericsson Space ägs gemensamt av Saab och Ericsson. För ytterligare information, vänligen kontakta: Lars Ljunge, Projektledare S19 Tel: 013-18 64 44, Fax: 013-13 16 28, email: lars.ljunge@space.se [REMOVED GRAPHICS] Ett styrsystem av typen S19D med sin markkontrollutrustning.