Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Telekomsatelliten AMC-23´s framgång bygger på utrustning från Saab Ericsson Space

På tisdagen den 6:e december, lyfter en Proton Breeze M bärraket från Baikonur i Kazakhstan med satelliten AMC-23, byggd av Alcatel Alenia Space. Saab Ericsson Space spelar en viktig roll både under uppskjutningssekvensen och under satellitens mångåriga tjänst i omloppsbana.

20051205-sv-121981-1.jpg

– Det har varit en händelserik höst. Vi har sett våra tillförlitliga utrustningar tas i tjänst vid ett stort antal tillfällen under senare tid. Som exempel kan nämnas att våra separationssystem för satelliter har använts vid uppskjutning av INMARSAT4-F2, Spaceway-2, Telkom-2 och Venus Express. När AMC-23 placerats i bana, har vi utfört 352 separationer med våra system, samtliga väl fungerande, säger Bengt Mörtberg, VD för Saab Ericsson Space. AMC-23 beställdes för två år sedan av operatören SES AMERICOM från Alcatel Alenia Space och är nu alltså redo för uppskjutning. Satelliten har 18 C-bandstranspondrar för TV-sändningar, videodistribution och Internettrafik och 20 högeffektstranspondrar på Ka-bandet som skall användas till Boeings Connexion-system som gör det möjligt för flygpassagerare över Stilla Havet att använda bredbandiga internetanslutningar ombord. Saab Ericsson Space har bidragit med ett par dubbelreflektorantenner med s.k. Gregoriansk geometri till satellitens Ku-bandsnyttolast. Antennerna är placerade på den sida av satelliten som är vänd mot jorden. Antennerna och deras stödstrukturer är tillverkade i kolfibermaterial för att åstadkomma den låga vikt och höga temperaturstabilitet som Saab Ericsson Space antenner är kända för. Saab Ericsson Space har också levererat en hornantenn för global täckning på Ku-bandet. Ett satellitseparationssystem från Saab Ericsson Space kommer att frigöra satelliten från det övre raketsteget, Breeze M.