Skip to content Go to main navigation Go to language selector

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005

• Försäljningsintäkter 19 314 miljoner kr (17 848) • Årets resultat 1 199 miljoner kr (1 310) • Resultatet per aktie 10,89 kr (11,78) • Föreslagen utdelning per aktie 4,00 kr (3,75) • Orderingång 17 512 miljoner kr (16 444), orderstocken uppgår till 42 miljarder kr (43) • Rörelseresultat 1 652 miljoner kr (1 853), resultatet efter finansiella poster 1 551 miljoner kr (1 712) ”Saab levererar återigen ett stabilt resultat väl i linje med våra förväntningar och med en underliggande intjäningsförmåga som motsvarar fjolårets. Flera viktiga order har tagits på den internationella marknaden och mer än hälften av försäljningsintäkterna härrör nu från kunder utanför Sverige,” säger Saabs koncernchef och VD Åke Svensson. För ytterligare information, kontakta Media: Peter Larsson, Presschef tfn 0734-18 00 18 Finansmarknad: Göran Wedholm, Manager Investor Relations tfn 013-18 71 21, 0734-18 71 21 Lars Wahlund, CFO tfn 013-18 71 35, 0734-18 71 35 Presskonferens med VD Åke Svensson och CFO Lars Wahlund Idag onsdag den 15 februari 2006, kl 14.00 World Trade Center, Stockholm Kontakta Peter Larsson, Presschef tfn 0734-18 00 18 Internationell telefonkonferens: Idag onsdag den 15 februari 2006, kl 16.00 Kontakta Marita Sidén för anmälan och ytterligare ­information tfn 013-18 71 49, 0734-18 71 49

Downloads

PDF
27 februari 2020