Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Fortsatt orderingång till Saab Ericsson Space

Saab Ericsson Space i Göteborg har fått nya stora order till ett sammanlagt värde av cirka MSEK 140 för utrustning till Ariane-raketen och till två nya telekommunikationssatelliter från EADS Astrium.

20060616-sv-144293-1.jpg

– Vi upplever en bra ökning i orderingång efter några svaga år. Datorer och antenner till 25 nya Ariane-raketer ger en välkommen flerårig beläggning i produktion och beställningen på mer än 50 frekvensomvandlare till EADS Astriums telekomsatelliter W2M och HOT BIRD 9, bekräftar att vi har en stark kompetens på mikrovågsområdet, säger Bengt Mörtberg, VD för Saab Ericsson Space. Den Europeiska bärraketen Ariane-5 har lyckats väl med att etablera sig på den kommersiella marknaden för satellituppskjutningar och tagit en väsentlig andel av världsmarknaden. En ny version av Ariane-5 kan lyfta två stora telekomsatelliter med en totalvikt av tio ton till Geostationär banhöjd. Ariane-programmets framgångar leder nu till att Saab Ericsson Space får kontrakt på styrdatorer och telemetriantenner till ytterligare 25 nya raketer. Ombord på varje raket finns av säkerhetsskäl två parallellt arbetande styrdatorer och två eller ibland fyra telemetriantenner som skickar mätdata till kontrollstationer under uppskjutningen. På mikrovågsområdet har Saab Ericsson Space utvecklat en världsledande kompetens på mottagare och frekvensomvandlare för användning i telekomsatelliters nyttolaster. Saab Ericsson Space räknar redan Boeing och Lockheed Martin i USA till sina kunder och har sedan många år försett EADS Astrium med frekvensomvandlare till ett flertal satelliter. Den order som nu är aktuell gäller mer än 50 frekvensomvandlare av ett antal olika typer till satelliterna W2M och HOT BIRD 9 som byggs av EADS Astrium för operatören EUTELSAT. Det sammanlagda ordervärdet på dessa kontrakt är ca 140 miljoner Kronor. Saab Ericsson Space är en internationell, oberoende leverantör av rymdutrustningar. Företagets huvudprodukter är datorer, mikrovågselektronik och antenner för satelliter och adaptrar och separationssystem för bärraketer. Huvudkontoret finns i Göteborg och en division är belägen i Linköping. Företaget har dotterbolag i Österrike, Austrian Aerospace, och i USA, Saab Ericsson Space Inc. Saab Ericsson Space har ca.530 anställda. Saab Ericsson Space ägs gemensamt av Saab och Ericsson.