Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Dom i rättegången avseende DACCIS-systemet till fördel för Saab

Sjö- och handelsrätten i Köpenhamn har i en dom i dag ogillat Forsvarets Materieltjenestes (FMT) talan mot försvars- och säkerhetsföretaget Saab. FMT har istället dömts att betala MDKK 32 (cirka MSEK 40) plus ränta i skadestånd till Saab och att ersätta Saabs rättegångskostnader med cirka MDKK 5 (cirka MSEK 6). Bakgrunden är det hävda kontraktet rörande ledningssystemet DACCIS.

– Saabs uppfattning är att FMT:s talan varit ogrundad. Vi kan nu konstatera att domstolen delar vår uppfattning, säger Gunilla Fransson, chef för affärsområdet Security and Defence Solutions inom Saab.

Bakgrunden till rättegången är att FMT i februari 2008 hävde fas två av ett kontrakt med Saab avseende ledningssystemet DACCIS, trots pågående förhandlingar om ett tilläggsavtal. Utvecklingen av DACCIS för den danska armén hade pågått sedan 1998 och arbetet med den aktuella versionen sedan 2005. Enligt FMT levde inte DACCIS upp till avtalade krav. FMT hävde därför kontraktet och krävde återbetalning av erlagda belopp för fas två av kontraktet.

Saabs ståndpunkt har hela tiden varit att hävningen av kontraktet är felaktig eftersom FMT var förpliktigat att fortsätta projektet då utvecklingsfasen av DACCIS påbörjats. Det bekräftades av Sjö- och handelsrätten i dag.

Sjö- och handelsrättens dom kan överklagas.

Samtidigt beslutade Sjö- och handelsrätten att avvisa Saabs fordran om cirka MDKK 10 i en mindre tvist angående fakturor.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 september kl. 11.45.

Downloads