Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Förändringar i Saabs koncernledning

​Cecilia Schön Jansson, kommunikationsdirektör på Saab, lämnar sitt uppdrag. Jonas Hjelm, marknadsdirektör, utses till tillförordnad kommunikationsdirektör. Cecilia Schön Jansson kvarstår till den 31 december 2010 som rådgivare till vd och tf kommunikationsdirektör.

– Cecilia har under sina år på Saab bidragit med värdefull kommunikationskompetens. Nu går bolaget in i ett nytt skede och vi har därför fattat ett gemensamt beslut om att gå skilda vägar, säger Saabs vd Håkan Buskhe.

Cecilia Schön Jansson har varit kommunikationsdirektör på Saab sedan den 1 oktober 2007. Rekrytering av ny kommunikationsdirektör inleds omgående.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 november kl. 17.00.