Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Komplettering av tidigare pressrelease om att försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning gällande flygande övervakningssystem.

Som offentliggjorts tidigare idag har Saab fått en beställning omfattande leverans av systemet Saab 2000 AEW&C (Airborne Early Warning & Control), som består av flygplanstypen Saab 2000 utrustat med det avancerade radarsystemet ERIEYE. Kontraktet omfattar även markutrustning, logistik och supporttjänster. Kontraktet uppgår till drygt 4,5 miljarder kronor.

I tillägg till tidigare kommunicerad information idag meddelar Saab att projektet kommer att löpa under en tidsperiod av cirka 4,5 år från det att beställningen offentliggjordes.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 oktober kl. 15.15.