Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställningar för träning till svenska försvaret

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått två nya beställningar från FMV (Försvarets materielverk) gällande träning till armén. Dels ett nytt system för träning av strid i bebyggelse, dels en tilläggsbeställning till försvarets befintliga simulatorer. Beställningarna uppgår till MSEK 85 respektive 46.

Saab har under flera år varit huvudleverantörer av lasersimulatormateriel för soldater och fordon till FMV. Den nya ordern innebär att Saab nu även ska leverera ett instrumenterat system för träning i bebyggelse. Systemet inkluderar simulering av realistiska effekter i bebyggd miljö samt utvärderingssystem (After Action Review) med integrerad video och radio för uppföljning och utvärdering av genomförda moment och övningar. Systemet ska vara mobilt och ge soldater och förband förmåga att verka i urban miljö. Den överenskomna leveranstiden för detta system är 22 månader.

–        Vi har fått förtroendet att utrusta en helt ny anläggning för träning av strid i bebyggelse. Den lösning som vi nu kommer att leverera kommer att träna den enskilda soldaten och förband under övningarna. Vi är stolta över att ge svenska försvaret möjligheten att träna med ett av världens bästa system för strid i bebyggelse, säger Henrik Höjer, chef för Training & Simulation inom Saabs affärsområde Security and Defence Solutions.

Den andra beställningen, med leverans under 2011, är en tilläggsbeställning till det befintliga svenska simulatorsystemet. I beställningen ryms teknik för visuella effekter, uppgradering av samtliga skjutande fordonsplattformar, simulatorer för tung kulspruta samt ett nytt trådlöst målsystem.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 December kl 08.30.