Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får indisk beställning av kustövervakningssystem

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från den indiska sjöfartsmyndigheten DGLL för leverans av ett system för kustövervakning för hela den indiska kusten. Beställningen är värd cirka 116 miljoner kronor.

Systemet som DGLL (Directorate General of Lighthouses and Lightships) beställt omfattar sensorer längs kusten och tillhörande utrustning för regionala och nationella ledningscentraler. Användare av systemet förutom sjöfartsmyndigheten är indiska flottan, Kustbevakningen samt DG Shipping, som övervakar sjötrafiken.

Saab kommer att genomföra projektet som innefattar installation, utbildning och support tillsammans med den indiska partnern Elcome Marine Services.

Leveranserna inleds omedelbart och projektet ska vara klart inom 18 månader.

Bedömningen är att Saab med denna strategiska order, som redan innehåller framtida optioner, kan utveckla ytterligare affärer i Indien inom det marina området.

– Våra system för övervakning av sjötrafik har installerats längs flera av världens kuster och även i inlandsvattenvägar i Europa och i Kina. Med denna order flyttar vi fram våra positioner ytterligare, säger Gunilla Fransson, chef för Saabs affärsområde Security and Defence Solutions.

– Det är också glädjande att vi nu både fördjupar och breddar vår relation med Indien. Jämte de samarbeten vi redan har ser vi landet som en viktig framtidsmarknad för Saab.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

För streamad film i TV-kvalitet är du välkommen att besöka www.thenewsmarket.com/saab. Är det första gången du besöker webbplatsen behöver du registrera dig, vilket bara tar en kort stund. Vänligen kontakta journalisthelp@thenewsmarket.com om du har några frågor.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 november kl. 15.45.