Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får order på vapenlokaliseringssystem

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en order motsvarande MSEK 114 för utrustning som ska användas tillsammans med vapenlokaliseringssystemet ARTHUR.

– Vapenlokaliseringssystemet ARTHUR har en väl beprövad funktionalitet och tillgänglighet och den här ordern är ytterligare bevis på vår kunds förtroende för systemet, säger Micael Johansson, chef för Saabs affärsområde Electronic Defence Systems.

Saabs radarsystem ARTHUR lokaliserar fientligt inkommande projektiler och raketer samt informerar om både avfyrningsposition och nedslagsplats och kan simultant vägleda motåtgärder. Systemet bidrar till ökat skydd för både de egna styrkorna och civilbefolkningen. Systemet använder passiv fasstyrd antennteknik för optimal prestanda och balans mellan mobilitet, räckvidd, precision, ECCM (elektronisk motmedel), operativ tillgänglighet och kostnad.

ARTHUR-systemet är i operativt bruk hos krävande kunder runt om i världen, exempelvis Tjeckien, Danmark, Grekland, Norge, Spanien, Sverige och Storbritannien. Över 60 ARTHUR-enheter har levererats och tusentals användningstimmar har bevisat systemets användbarhet och höga tillgänglighet.

Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten och kunden gör att ytterligare information om ordern inte kommer att offentliggöras.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

För streamad film i TV-kvalitet är du välkommen att besöka www.thenewsmarket.com/saab. Är det första gången du besöker webbplatsen behöver du registrera dig, vilket bara tar en kort stund. Vänligen kontakta journalisthelp@thenewsmarket.com om du har några frågor.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november kl. 08.30.