Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab initierar svenskt-brasilianskt forsknings- och innovationscenter

​Nu påbörjas arbetet med ett nytt svenskt-brasilianskt forsknings- och innovationscenter i São Bernardo do Campo, Brasilien. Saab är en av initiativtagarna och samarbetet inleds med en tvådagars workshop den 1-2 december.

Den huvudsakliga inriktningen för centret är innovationer inom flyg- och försvarsområdet samt civil samhällssäkerhet. Centret är beläget i São Bernardo do Campo, São Paulo, och kommer att drivas i nära samarbete med lokala industrier och universitet i staden, bland annat UFABC (Universidade Federal do ABC) och FEI (Centro Universitário da FEI).

 – Forsknings- och innovationscentret skapar en brygga mellan Brasilien och Sverige, en nod för att identifiera, utveckla och stödja högteknologiska bilaterala samarbetsprojekt samt teknologi för ett hållbart samhälle, säger Saabs vd Håkan Buskhe.

 Centret bidrar till partnerskap och nätverksmöjligheter för brasilianska och svenska myndigheter, universitet och företag, med ökade möjligheter att förbättra samarbetet mellan länderna. Centret och dess aktiviteter ska stödja ambitionerna i det bilaterala regeringsavtalet som slöts mellan Sverige och Brasilien 2009, syftande till att öka det högteknologiska och industriella samarbetet mellan länderna.

 – São Bernardo do Campo och Brasilien kommer att tjäna mycket på centret. Det här initiativet från Saab är viktigt för regionen, säger Luíz Marinho, borgmästare i São Bernardo do Campo.

För ytterligare information, kontakta:

Saab Press Centre, tel. +46 734 180 018

www.saabgroup.com

Saab serves the global market with world-leading products, services and solutions ranging from military defence to civil security. Saab has operations and employees on all continents and constantly develops, adopts and improves new technology to meet customers’ changing needs.