Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab ökar närvaro i Thailand genom investering i lokal försvarsindustri

Saab har tecknat ett Letter of Intent med det thailändska företaget Aviasatcom Co., Ltd. om att bli delägare och strategisk partner med upp till 40 procent av aktieinnehavet. Aviasatcom, som bildades 1992, utvecklar och levererar produkter till den thailändska försvarsmakten. Bolaget har cirka 120 anställda.

Avsikten är att Saab ska bli delägare och strategisk partner med upp till 40 procent av aktieinnehavet och på det sättet befästa sin närvaro i Thailand. Genom detta får Saab en stärkt närvaro i Thailand och en bra möjlighet stödja sina kunder lokalt. Till grund för engagemanget finns också de nyligen lagda beställningarna från Royal Thai Air Force av ytterligare Gripen och Saab 340 Erieye AEW, samt övriga affärsmöjligheter inom Saabs produkterbjudande som öppnas i landet. I thailändsk policy för offentlig upphandling gynnas lokala företag vilket ger Saab en konkurrensfördel.

- Genom vårt engagemang i Aviasatcom underlättas Saabs ökade engagemang i landet och möjligheter att aktivt marknadsföra Saabs totala erbjudande. Vi får dessutom möjlighet att lokalt och kostnadseffektivt utveckla teknologi och produkter för det thailändska försvaret, säger Saabs marknadsdirektör Jonas Hjelm.

Målsättningen är att ha verkställt handlingsplanen för samarbetet under första kvartalet 2011. Sammanhållande för den nu initierade processen är Kaj Rosander som är placerad på Saabs kontor i Bangkok.