Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab tecknar kontrakt med FMV gällande Gripen

Saab har fått en beställning från FMV, Försvarets Materielverk, för det kontinuerliga upprätthållandet av Gripen-systemets operativa förmåga. Beställningsbeloppet är 120 miljoner kronor.

I beställningen ingår bland annat teknisk support, produktunderhåll, flygutprovning samt drift av simulatorer för att säkerställa Gripen-systemets operativa förmåga. Arbetet kommer att utföras under första kvartalet 2011, främst på Saabs anläggningar i Linköping, Arboga, Göteborg och Järfälla.  

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 december kl. 16.10.