Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Utbyggnaden av Rakel är klar i tid

Konsortiet bestående av Saab, Cassidian och Eltel Networks levererar och driver det nationella radiokommunikationssystemet Rakel på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Projektet med att bygga det rikstäckande nätet har pågått i drygt fem år, vilket är enligt original tidplanen. De första delarna av nätet har varit i drift sedan april 2006.

Rakel är nu i operativ drift i hela landet och de två sista etapperna som omfattar Jämtland, Västerbotten och Norrbotten tas i drift idag, 1:a december 2010. Detta ger användarorganisationerna möjligheten att operationellt samverka fullt ut nationellt i sina verksamheter men också mellan olika organisationer såsom polis, brandkår och ambulanssjukvården på en olyckplats med hjälp av Rakel. Mer operativt innebär det för användarorganisationernas verksamhet att de inte längre är begränsade av sina radionät. De kan i sitt dagliga arbete istället samverka mer effektivt mellan organisationerna och det gör det även lättare om ett uppdrag skulle ta dem utanför deras ordinarie verksamhetsområde.

Projektet har levererat ett robust radiokommunikationssystem bestående av ca 1 700 siter med basstationer och ett antal radioväxlar för att koppla samman trafiken. Dessa återfinns från sydligaste Sverige till de allra nordligaste delarna.

– Med gemensamma ansträngningar och gott samarbete har den ursprungliga tidplanen och målbilden kunnat uppnås. Det är också därför vi med stor glädje nu lämnar över systemet Rakel i sin helhet till MSB för vidare operativ förädling, säger Anders Åkeson, konsortieledare.

– MSB kan med glädje konstatera att hela Rakel är i drift i enlighet med originaltidplanen. Konsortiet har genomfört utbyggnaden på ett bra sätt. Rakel har mycket god täckning och tillgänglighet. MSB kan nu erbjuda sina kunder Rakel i hela Sverige. MSB ser framemot att arbeta vidare med driften av Rakel med konsortiet och vidareutveckling av denna, säger Stefan Kvarnerås Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Världsledande kunskap

Saab, Cassidian och Eltel Networks utgör ett konsortium med gedigen erfarenhet och kompetens inom skydd och säkerhet. Tillsammans har vi vad som krävs för att kunna tillhandahålla en kraftfull, användarvänlig och kostnadseffektiv lösning som sätter en ny standard för radiokommunikation. Det inbegriper såväl infrastruktur som system och arbete med utbyggnad, drift och underhåll för samtliga skydds- och säkerhetsmyndigheter i Sverige.

Saab www.saabgroup.com

Cassidian representeras i Sverige av EADS Defence & Security Systems, www.cassidian.com

Eltel Networks www.eltelnetworks.se