Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Ändrat datum för Saab AB:s delårsrapport januari-september 2011

Saab kommer att publicera sin delårsrapport för januari-september 2011 klockan 07.30 den 19 oktober istället för den 21 oktober 2011 som meddelats tidigare.

Datum för rapportering och årsstämma under 2012:

Bokslutskommuniké 2011                                         10 februari 2012

Årsstämma 2012                                                        19 april 2012

Delårsrapport jan-mars 2012                                     19 april 2012

Delårsrapport jan-jun 2012                                         19 juli 2012

Delårsrapport jan-sept 2012                                       18 oktober 2012

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

Saab Investor Relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 734 18 72 14

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 september kl. 12.00.

Downloads

PDF
27 februari 2020