Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Annika Bäremo ny chefsjurist på Saab

Annika Bäremo har utnämnts till ny chefsjurist på försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB. Hon tillträder den 1 februari 2012 och kommer att ingå i koncernledningen.

Annika Bäremo är idag chefsjurist på Sandvik AB:s affärsområde Sandvik Materials Technology, och efterträder Anne Gynnerstedt som tillträder som chefsjurist på Vattenfall AB. Annika Bäremo är 46 år och jur.kand.

– I takt med att Saab växer och blir ett allt mer globalt företag ökar komplexiteten i verksamheten. Med Annika Bäremos breda juridiska kompetens och internationella erfarenhet står vi väl rustade för den fortsatta utvecklingen av bolaget, säger Håkan Buskhe, vd och koncernchef, Saab AB.

Annika Bäremo har arbetat inom Sandvik sedan 2000. Innan dess arbetade hon på advokatbyråerna Nordia och Michelson & Werner samt som hovrättsassessor vid Svea hovrätt.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 november kl. 11.00.